Browse By

Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa

System pomiarowy pól prędkości techniką PIV

■ system do pomiaru pola prędkości techniką PIV
(anemometria obrazowa);
■ kamera HiSense PIV/PLIF oraz kamera PIV SONY
(rozdzielczość 1600×1200, liczba klatek w pełnej
rozdzielczości: 40, czas pomiędzy klatkami: 200 ns.);
■ moduł sterujący kamerą, układ laserowo-optyczny,
mechanizm pozycjonujący, procesor obrazu,
oprogramowanie Dynamic Studio;
■ pomiar pola prędkości;
■ długość światła lasera 532 nm;
■ moc lasera w impulsie 145 mW;
■ częstotliwość 15 Hz;
■ system pozycjonowania lasera oraz przedmiotu
badawczego.PIV


Badawczy tunel aerodynamiczny

■ badania wymienników ciepła konwencjonalnych
i minikanałowych;
■ badania w warunkach niestacjonarnych;
■ kanał pomiarowy o wymiarach: 1x1m;
■ nowoczesny system kontrolno-sterujący wraz
z akwizycją danych;
■ pomiar ciśnienia, temperatury i wilgotności względnej
otoczenia;
■ pomiar temperatury powietrza na wlocie do zwężki;
■ wielopunktowy pomiar temperatury powietrza po
stronie wlotu i wylotu z wymiennika;
■ pomiar spadku ciśnienia statycznego na wymienniku;
■ pomiar wilgotności względnej powietrza po stronie
wlotu i wylotu z wymiennika;
■ pomiar ciśnienia różnicowego na zwężce;
■ pomiar temperatury i ciśnienia czynnika rurowego
na wlocie i na wylocie;
■ pomiar strumienia masy czynnika rurowego.Tunel


Sprężarkowy propanowy układ chłodniczy

■ czynnik roboczy: propan;
■ wydajność chłodnicza 48 kW przy -14oC/+45oC;
■ badanie układów chłodniczych sprężarkowych;
■ badanie wymienników ciepła skraplaczy i parowników;
■ możliwość zasilania zewnętrznych elementów badawczych;
■ nowoczesny system kontrolno-sterujący wraz z akwizycją
danych.Uklad_chlodniczy


Kalorymetr komputerowy KL-12Mn

■ pomiar temperatury z rozdzielczością 0,001K;
■ pojemność bomby kalorymetrycznej 0,35 dm3;
■ oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw
stałych zgodnie z normą PN-C-04375;
■ kalibracja na paliwie wzorcowym;
■ komputerowe sterowanie i archiwizacja wyników
pomiarów.KL-12Mn


Pozostała aparatura

■ Mikrointerferometr BIOLAR PL;
■ Spektrometr Nicolet firmy Nexus;
■ Układ do badania strat hydraulicznych (straty liniowe i lokalne);
■ Wielofunkcyjny analizator oleju napędowego i paliwa lotniczego TD PPA firmy PetroSpec;
■ Wielofunkcyjny analizator benzyny GS PPA firmy PetroSpec.