Browse By

Zastosowanie metod PVD do nanoszenia powłok

Charakterystyka kursu

Kurs ma na celu zaznajomienie słuchaczy z podstawami technologii osadzania cienkich warstw metodami PVD (Physical Vapor Deposition). Techniki fizycznego osadzania powłok z fazy gazowej znajdują zastosowanie w wielu różnorodnych gałęziach współczesnego przemysłu. Stosowane są do pokrywania narzędzi i części maszyn powłokami przeciwzużyciowymi, które są nanoszone przede wszystkim na narzędzia skrawające, ale również na narzędzia do obróbki plastycznej na zimno, formy wtryskowe, precyzyjne części maszyn, bieżnie łożysk i in. Cienkie warstwy osadzane technikami PVD są również stosowane w celu zabezpieczenia podłoży przed korozją i erozją. Zaawansowane powłoki PVD są wytwarzane w celu uzyskania określonych właściwości optycznych i elektrycznych, jak również w celu uzyskania wyjątkowych właściwości dekoracyjnych. Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój obszaru zastosowań powłok PVD, jak i nieustanny wzrost ich jakości, związany przede wszystkim z postępem w dziedzinie próżniowych urządzeń technologicznych, umożliwiających osadzanie warstw z wykorzystaniem wielu zróżnicowanych procesów PVD.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób pragnących się zaznajomić z podstawami technik PVD. Kurs obejmuje podstawy teoretyczne zagadnień związanych z wytwarzaniem wysokiej próżni, przygotowaniem powierzchni podłoży do osadzania powłok, metodyką próżniowego osadzania warstw i pomiarami grubości osadzonych powłok oraz podstawy praktycznej realizacji wybranych procesów PVD.

W zakresie szkolenia są realizowane następujące tematy:

  • Wytwarzanie i pomiar próżni do celów technologicznych.
  • Przygotowanie powierzchni podłoży do nanoszenia powłok.
  • Nanoszenie cienkich warstw metodą naparowania.
  • Nanoszenie cienkich warstw metodą rozpylania magnetronowego.
  • Interferencyjne metody pomiaru grubości cienkich warstw.

Czas trwania kursu 15 godz.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 9.10.2017 r.

Koszt kursu 3600,- zł. za kurs, 300,- zł./os. przy 12 uczestnikach


Kontakt w sprawach szkoleń i egzaminów:

Osoba odpowiedzialna
dr hab. inż. Piotr Mrozek
telefon: +48 571 443 082
adres e-mail: p.mrozek@pb.edu.pl

Dane kontaktowe
adres e-mail: w.puchalski@pb.edu.pl
telefon : +48 85 746 92 09, tel. kom. +48 797 990 779
fax: +48 85 746 92 10
osoba do kontaktu: mgr inż. Wojciech Puchalski

Informacje dotyczące wszystkich kursów specjalistycznych organizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.