Wydział Mechaniczny PB

Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska PB – więcej informacji

Zasady rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, w roku akademickim 2020/2021:

Data Czynności
30.06.2020 r. Przekazanie do Prorektora ds. Nauki pozytywnie zaopiniowanych przez radę dyscypliny tematyk i zakresów rozpraw doktorskich w ramach dyscyplin
01.09.2020 r. – 08.09.2020 r. Przyjmowanie kompletu dokumentów od kandydatów do Szkoły Doktorskiej, zgodnie z Zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej
10.09.2020 r. – 11.09.2020 r. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przez komisję rekrutacyjną
16.09.2020 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji
30.09.2020 r. Ogłoszenie listy przyjętych

Dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, są zobowiązani w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
 • kwestionariusz osobowy kandydata wraz z 2 zdjęciami;
 • kartę informacyjną;
 • odpis dyplomu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego. Dyplom kandydata z kraju, z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności stopni i tytułów podlega nostryfikacji;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 • w przypadku cudzoziemców certyfikat z języka polskiego na poziomie przynajmniej B1 (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

Dokumenty związane z rekrutacją dla dyscyplin: inżynieria biomedyczna i inżynieria mechaniczna należy składać na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w pokoju 109 – mgr inż. Agnieszka Sakowicz, a.sakowicz [at] pb.edu.pl, (85) 746 92 14 lub 797 990 772

Szkoły doktorskie w Polsce – ogólne informacje

Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich wprowadziła Ustawa 2.0, zwana też Konstytucją dla Nauki.

 • Treść ustawy
 • Podsumowaniem zmian
 • Ustawa wprowadza szkoły doktorskie, które będą prowadzone przez uczelnie i instytuty naukowe posiadające co najmniej kategorię naukową na poziomie B+ w dwóch dyscyplinach, a w okresie przejściowym przez podmioty posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Szkoły rozpoczną swoje funkcjonowanie od roku akademickiego 2019/2020.
 • Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej, począwszy od 1 października 2019 r., otrzyma stypendium doktoranckie.
 • Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy jednak zatrudnienia w celu realizacji projektu badawczego. Po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym zakaz ten nie obowiązuje.
 • Stopień doktorski będzie można uzyskać zarówno w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, jak i w trybie eksternistycznym. Przewody doktorskie na starych zasadach będzie można otwierać do 30 kwietnia 2019 r. (i zakończyć do 31 grudnia 2021 r.), a na nowych – od 1 października 2019 r. (postępowania ws. nadania stopnia doktora w okresie od 1 maja do 30 września 2019 r. nie będą wszczynane).

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie doktorantów, szkół doktorskich i cudzoziemców dotyczące nowej ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.