Wydział Mechaniczny PB

Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska PB – więcej informacji

Zasady rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, w roku akademickim 2019/2020:

Data Czynności
30.06.2019 r. Przekazanie do Prorektora ds. Nauki pozytywnie zaopiniowanych przez radę wydziału tematów i zakresów rozpraw doktorskich w ramach dyscyplin.
02.09.2019 r. – 09.09.2019 r. Przyjmowanie kompletu dokumentów od kandydatów do Szkoły Doktorskiej, zgodnie z Zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej.
11.09.2019 r. – 12.09.2019 r. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przez komisję rekrutacyjną.
16.09.2019 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji.
30.09.2019 r. Ogłoszenie listy przyjętych.

Dokumenty wymagane od kandydata do Szkoły Doktorskiej PB:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły.
 • Kwestionariusz osobowy kandydata wraz z 3 zdjęciami.
 • Karta informacyjna.
 • Odpis dyplomu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Dokumenty związane z rekrutacją dla dyscyplin: inżynieria biomedyczna i inżynieria mechaniczna należy składać na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w pokoju 109 – mgr inż. Agnieszka Sakowicz, a.sakowicz [at] pb.edu.pl, (85) 746 92 14 lub 797 990 772

Szkoły doktorskie w Polsce – ogólne informacje

Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich wprowadziła Ustawa 2.0, zwana też Konstytucją dla Nauki.

 • Treść ustawy
 • Podsumowaniem zmian
 • Ustawa wprowadza szkoły doktorskie, które będą prowadzone przez uczelnie i instytuty naukowe posiadające co najmniej kategorię naukową na poziomie B+ w dwóch dyscyplinach, a w okresie przejściowym przez podmioty posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Szkoły rozpoczną swoje funkcjonowanie od roku akademickiego 2019/2020.
 • Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej, począwszy od 1 października 2019 r., otrzyma stypendium doktoranckie.
 • Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy jednak zatrudnienia w celu realizacji projektu badawczego. Po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym zakaz ten nie obowiązuje.
 • Stopień doktorski będzie można uzyskać zarówno w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, jak i w trybie eksternistycznym. Przewody doktorskie na starych zasadach będzie można otwierać do 30 kwietnia 2019 r. (i zakończyć do 31 grudnia 2021 r.), a na nowych – od 1 października 2019 r. (postępowania ws. nadania stopnia doktora w okresie od 1 maja do 30 września 2019 r. nie będą wszczynane).
Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie doktorantów, szkół doktorskich i cudzoziemców dotyczące nowej ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.