Wydział Mechaniczny PB

Nadane stopnie i tytuły naukowe

Lp. Imię i nazwisko Rada Naukowa Data uzyskania
1 Romuald Paweł Mosdorf Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny 09.05.2018
2 Eugeniusz Zieniuk Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny 17.02.2015
3 Dariusz Józef Butrymowicz Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny 19.12.2014
4 Jarosław Henryk Sęp Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny 28.07.2014
5 Teodor Skiepko Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny 27.03.2014
6 Roman Kulchytskyy Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny 27.03.2014
7 Józef Błachnio Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny 07.10.2010
8 Jerzy Teodor Sawicki Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny 07.10.2010
9 Paweł Lindsted Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny 23.07.2008
Lp. Imię i nazwisko Tytuł rozprawy habilitacyjnej Rada naukowa Data
Dyscyplina
1 Oleksii Nosko Teoretyczna i doświadczalna ocena temperatury powierzchni tarcia oraz jej wpływ na stabilność poślizgu Politechnika Białostocka,
Wydział Mechaniczny
25.10.2017 mechanika
2 Adam Piotr Adamowicz Numeryczne modelowanie procesów cieplnych i mechanicznych zachodzących w elementach ciernych układów hamulcowych Politechnika Białostocka,
Wydział Mechaniczny
24.05.2017 mechanika
3 Dariusz Mariusz Perkowski Wybrane zagadnienia brzegowe ośrodków o zmiennych właściwościach termomechanicznych Politechnika Białostocka,
Wydział Mechaniczny
8.02.2017 mechanika
4 Robert Roman Uścinowicz Procesy odkształcania metalowych kompozytów warstwowych Politechnika Białostocka,
Wydział Mechaniczny
5.10.2016 mechanika
5 Marek Romanowicz Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych Politechnika Białostocka,
Wydział Mechaniczny
14.09.2016 mechanika
6 Arkadiusz Mystkowski Zastosowanie metod sterowania odpornego do stabilizacji obiektów mechanicznych Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
3.06.2016 automatyka i robotyka
7 Piotr Mrozek Badanie wspomaganych polem elektrycznym procesów wymiany jonowej w szkłach tlenkowych Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 16.01.2015 inżynieria materiałowa
8 Zbigniew Kulesza Wykorzystanie metod teorii sterowania do wykrywania pęknięć wirujących wałów Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 28.11.2014 automatyka i robotyka
9 Zbigniew Oksiuta ODS RAF steel as structural material for application in fusion reactor Politechnika Warszawska,
Wydział Inżynierii Materiałowej
23.05.2014 inżynieria materiałowa
10 Jarosław Sidun Degradation processes of facial bone fixations and their effect on tissue reactionsns Uniwersytet Techniczny w Koszycach,
Wydział Mechaniczny
22.05.2014 biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
11 Kazimierz Dzierżek Programowanie sterowników PLC GE Inteligent Platforms Uniwersytet Techniczny w Koszycach,
Wydział Mechaniczny
14.02.2014 automatyka i robotyka
12 Szczepan Piszczatowski Biomechanika deformacji stawu biodrowego w mózgowym porażeniu dziecięcym Politechnika Warszawska,
Wydział Mechatroniki
30.10.2013 biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
13 Zbigniew Kamiński Symulacyjne i eksperymentalne badania pneumatycznych układów hamulcowych pojazdów rolniczych Politechnika Białostocka,
Wydział Mechaniczny
28.06.2013 budowa i eksploatacja maszyn
14 Agnieszka Dardzińska-Głębocka Action Rules Mining (Eksploracja reguł akcji) Instytut Badań Systemowych PAN 14.06.2013 informatyka
15 Michał Kuciej Analityczne modele nieustalonego nagrzewania tarciowego Politechnika Białostocka,
Wydział Mechaniczny
28.11.2012 mechanika
16 Małgorzata Poniatowska Pomiary współrzędnościowe i analiza odchyłek geometrycznych powierzchni swobodnych Politechnika Białostocka,
Wydział Mechaniczny
28.11.2012 budowa i eksploatacja maszyn
17 Ewa Pawłuszewicz Sterowalność, obserwowalność, realizowalność systemów dynamicznych na skalach czasowych Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
28.06.2012 automatyka i robotyka
18 Jolanta Pauk Modelowanie i prognozowanie parametrów płaskostopia u dzieci Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN 26.06.2012 biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
19 Małgorzata Grądzka-Dahlke Koncepcja endoprotezy stawu biodrowego z porowatą panewką Politechnika Białostocka,
Wydział Mechaniczny
24.11.2011 budowa i eksploatacja maszyn
20 Andrzej Kazberuk Dwuwymiarowe zagadnienia mechaniki pękania ciał z karbami Politechnika Białostocka,
Wydział Mechaniczny
30.09.2011 mechanika
21 Sławomir Bakier Badania właściwości reologicznych miodu w postaci skrystalizowanej SGGW w Warszawie 21.09.2009 nauki rolnicze
22 Eugeniusz Sajewicz Tribologiczne aspekty funkcjonowania narządu zębowego człowieka Politechnika Warszawska,
Wydział Mechatroniki
20.08.2008 biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Lp. Imię i nazwisko Tytuł rozprawy habilitacyjnej Miejsce pracy Data kolokwium Dyscyplina
1 Wiesław Urbaniak Tribologia porowatych łożysk naturalnych i mechanicznych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki
15.06.2016 budowa i eksploatacja maszyn
2 Piotr Folęga Wspomagane komputerowo konstruowanie wybranych elementów przekładni zębatych Politechnika Śląska Wydział Transportu 28.10.2015 budowa i eksploatacja maszyn

Rok 2017

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina naukowa Tytuł pracy Promotor Data nadania stopnia
1 Grzegorz Górski mechanika Badanie struktur przepływów dwufazowych w minikanale o przekroju kołowym dr hab. inż. Romuald P. Mosdorf 24.05.2017
2 Krzysztof Kamil Żur mechanika Analiza drgań własnych płyt kołowych i pierścieniowych o ciągłym i dyskretno-ciągłym rozkładzie parametrów dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz 28.06.2017
3 Dominik Sawicki mechanika Zastosowanie parametrycznych układów równań całkowych do rozwiązywania nieustalonych dwuwymiarowych zagadnień przewodnictwa ciepła prof. dr hab. inż. Eugeniusz Zieniuk 20.09.2017
4 Marta Kapturczak mechanika Przedziałowe modelowanie i rozwiązywanie zagadnień brzegowych mechaniki za pomocą parametrycznego układu równań całkowych prof. dr hab. inż. Eugeniusz Zieniuk 20.09.2017
5 Magdalena Łępicka budowa i eksploatacja maszyn Wpływ modyfikacji powierzchniowej wybranych biomateriałów metalicznych na ich charakterystyki tarciowe i korozyjne dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke 20.09.2017
6 Anna Falkowska mechanika Wytrzymałość i trwałość zmęczeniowa porowatych spieków ze stali 316L przeznaczonych na implanty prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn 20.09.2017
7 Michał Doroszko mechanika Numeryczne modelowanie procesu odkształcania metalicznych spieków porowatych z wykorzystaniem obrazów mezostruktury uzyskanych za pomocą mikrotomografii komputerowej prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn 27.09.2017

 

Rok 2016

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina naukowa Tytuł pracy Promotor Data nadania stopnia
1 Adam Wolniakowski budowa i eksploatacja maszyn Automatic gripper design in task contexts prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski 16.11.2016
2 Karol Golak budowa i eksploatacja maszyn Parametryczna ocena turbinowego silnika odrzutowego w locie na podstawie jego prób naziemnych prof. dr hab. inż. Paweł Lindstedt 14.09.2016
3 Hubert Grzybowski mechanika Dynamiczna niestabilność wrzenia w kanale o małej średnicy dr hab. inż. Romuald Mosdorf 14.09.2016
4 Ewa Och mechanika Zagadnienia cieplne tarcia z uwzględnieniem czułości termicznej materiałów dr hab. inż. Michał Kuciej 6.07.2016

 

Rok 2015

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina naukowa Tytuł pracy Promotor Data nadania stopnia
1 Tomasz Leszczuk budowa i eksploatacja maszyn Wpływ parametrów konstrukcyjno-technologicznych na proces aglomeracji w granulatorze talerzowym prof. dr hab. inż. Roman Hejft 16.12.2015
2 Maciej Ciężkowski budowa i eksploatacja maszyn Modelowanie i analiza interakcji pomiędzy dwukołowym samobalansującym pojazdem a jego użytkownikiem dr hab. Ewa Pawłuszewicz 28.10.2015
3 Paweł Dzienis mechanika Dynamika formowania się pęcherzy w cieczy ponad wylotem dyszy przy małych wydatkach powietrza dr hab. inż. Romuald Mosdorf 8.07.2015
4 Tomasz Wyszkowski mechanika Oddziaływanie pomiedzy pęcherzami gazowymi odrywającymi się od krawędzi dysz dr hab. inż. Romuald Mosdorf 10.06.2015
5 Mirosław Tarasiuk budowa i eksploatacja maszyn Przetwarzanie głosu człowieka na potrzeby sterowania ruchem obiektów mechatronicznych prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski 27.05.2015
6 Edyta Andrysewicz budowa i eksploatacja maszyn Charakterystyki tribologiczne i fizykochemiczne śliny jako substancji smarowej prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Dąbrowski 22.04.2015
7 Izabela Wilczewska budowa i eksploatacja maszyn Budowa procesów tarcia i zużycia panewek ślizgowych wykonanych z polimerów wzmacnianych włóknami węglowymi dr hab. inż. Roman Kaczyński 11.02.2015

 

Rok 2014

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina naukowa Tytuł pracy Promotor Data nadania stopnia
1 Krzysztof Mogielnicki   Wpływ chropowatości narzędzia na plastyczne płynięcie w procesie mikrowyciskania metali prof. dr hab. inż. Jan Piwnik 15.10.2014
2 Piotr Kłoskowski   Projektowanie i badanie wyrzutni magnetycznej z impulsowym napędem liniowym prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski 26.06.2014

 

Rok 2013

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina naukowa Tytuł pracy Promotor Data nadania stopnia
1 Grzegorz Rogowski mechanika Modelowanie procesów pękania materiałów wielofazowych z uwzględnieniem ich właściwości sprężysto-plastycznych dr hab. inż. Krzysztof L. Molski 18.12.2013
2 Andrzej Borawski budowa i eksploatacja maszyn Analiza procesu zasilania silników spalinowych o zapłonie iskrowym alternatywnym układem LPG IV generacji prof. dr hab. inż. Franciszek Siemianiako 27.11.2013
3 Piotr Deptuła budowa i eksploatacja maszyn Spiekane biomateriały na bazie tytanu w zastosowaniu do wybranych konstrukcji biomedycznych prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Dąbrowski 30.10.2013
4 Piotr Grześ mechanika Numeryczne modelowanie procesu nagrzewania tarciowego w układzie tribiologicznym nakładka-tarcza z wykorzystaniem metody elementów skończonych prof. dr hab.  Aleksander Jewtuszenko 29.05.2013
5 Mirosław Kondratiuk budowa i eksploatacja maszyn Projektowanie i badanie cewkowej wyrzutni magnetycznej ze sterowanym przyspieszeniem obiektu wyrzucanego prof. dr hab. inż. Gosiewski Zdzisław 10.04.2013
6 Adam Bajkowski mechanika Wybrane trójwymiarowe zagadnienia teorii sprężystości ciał jednorodnych z pokryciem gradientowym dr hab. Roman Kulczycki 23.01.2013

Rok 2012

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina naukowa Tytuł pracy Promotor Data nadania stopnia
1 Wojciech Tarasiuk budowa i eksploatacja maszyn Zagadnienia tribologiczne podczas zagęszczania ośrodków sypkich na przykładzie mieszanki wapienno-piaskowej dr hab. inż. Bazyli Krupicz 25.09.2012

Rok 2011

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina naukowa Tytuł pracy Promotor Data nadania stopnia
1 Wiktor Jakubowski budowa i eksploatacja maszyn Analiza niezawodności pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na podstawie okresowych badań technicznych prof. dr hab. inż. Wituszyński Krzysztof 14.12.2011
2 Adam Dudar budowa i eksploatacja maszyn Badanie redukcji strat dławienia w węglowodorowych sprężarkowych urządzeniach chłodniczych ze strumienicą dwufazową dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz 19.05.2011
3 Michał Łukaszuk budowa i eksploatacja maszyn Badania wymiany ciepła podczas kondensacji pary wodnej w przepływie intermitentnym w kanalach o małych średnicach dr hab. inż. Teodor Skiepko 15.02.2011

Rok 2010

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina naukowa Tytuł pracy Promotor Data nadania stopnia
1 Sudakowski Tomasz budowa i eksploatacja maszyn Predykcja charakterystyk niezawodnościowych obiektu technicznego na podstawie eksploatacyjnych symptomów uszkodzeń parametrycznych i chwilowych prof. dr hab. inż. Paweł Lindstedt 24.11.2010
2 Tarasiuk Piotr budowa i eksploatacja maszyn Kształtowanie właściwości wytrzymałościowych kół pojazdów wolnobieżnych dr hab. inż. Krzysztof L. Molski 22.10.2010
3 Grzegorz Mieczkowski mechanika Pękanie materiałów z makroskopowymi niejednorodnościami struktury dr hab. inż. Krzysztof L. Molski 30.06.2010
4 Tomasz Huścio budowa i eksploatacja maszyn Modelowanie płaskich podpór pneumatycznych z napędem elektromagnetycznym dr hab. inż. Eugeniusz Zieniuk 19.05.2010

 

Rok 2009

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina naukowa Tytuł pracy Promotor Data nadania stopnia
1 Mariusz Bogdan budowa i eksploatacja maszyn Badania diagnostyczne łopatek turbiny gazowej metodą cyfrowego przetwarzania obrazów ich powierzchni dr hab. inż. Józef Błachnio 24.06.2009
2 Dariusz Mariusz Perkowski mechanika Zagadnienia brzegowe termosprężystych periodycznych kompozytów warstwowych o brzegach prostopadłych do uwarstwienia prof. dr hab. Stanisław J. Matysiak 24.06.2009

 

Rok 2008

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina naukowa Tytuł pracy Promotor Data nadania stopnia
1 Tomasz Janusz Teleszewski  mechanika Zastosowanie metody brzegowych równań całkowych do analizy wybranych zagadnień przepływu cieczy lepkiej dr hab. inż. Sławomir A. Sorko 26.11.2008
2 Michał Kuciej mechanika Zagadnienia cieplne tarcia dla układu warstwa – podłoże prof. dr hab. Aleksander Jewtuszenko 13.02.2008
3 Agnieszka Bołtuć  mechanika Zastosowanie metody parametrycznych układów równań całkowych z uwzględnieniem bezelementowego modelowania kształtu brzegu do rozwiązywania płaskich zagadnień teorii sprężystości dr hab. inż. Eugeniusz Zieniuk 15.10.2008
4 Łukasz Derpeński mechanika Prognozowanie pękania elementów z karbami wykona­nych z materia­łów sprężysto-plastycz­nych prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn 17.09.2008
5 Jarosław Szusta mechanika Modelowanie kumulacji uszko­dzeń wywołanej złożo­nymi obciążeniami niskocy­klowymi prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn 02.07.2008
6 Waldemar Kołodziejczyk mechanika Zagadnienia kontaktowe teorii sprężystości ośrod­ków war­stwowych o strukturze periodycznej dr hab. Roman Kulczycki 18.06.2008

 

Rok 2007

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina naukowa Tytuł pracy Promotor Data nadania stopnia
1 Justyna Tołstoj-Sienkiewicz mechanika Quasi-stacjonarne mieszane zagadnie-nia przewodnictwa cieplnego dla ciał cylindrycznych prof. dr hab.  Aleksander Jewtuszenko 18.04.2007
2 Paweł Ostapkowicz budowa i eksploatacja maszyn Słabe interakcje międzyobiektowe w diagnostyce wycieków z rurociągów dr hab. inż. Paweł Lindstedt 18.04.2007
3 Adam Adamowicz mechanika Modelowanie osobliwych pól naprężeń w zagadnieniach mechaniki kruchego pękania   18.04.2007
4 Jerzy Gagan budowa i eksploatacja maszyn Pomiar stopnia suchości pary wodnej w przepływie mgłowym dr hab. inż. Teodor Skiepko 21.03.2007
5 Marek Romanowicz mechanika Prognozowanie pękania drewna na podstawie kryte­riów związanych z płaszczyzną fizyczną prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn 07.02.2007
6 Małgorzata Natalia Rożniakowska  mechanika Analiza pól temperatury i naprężeń w materiałach konstrukcyjnych wywołanych naświetlaniem ich powierzchni  promieniowaniem laserowym prof. dr hab.  Aleksander Jewtuszenko 24.01.2007

 

  Imię i nazwisko Dyscyplina Temat Promotor Jednostka Data uzyskania stopnia
1 Michał Ostaszewski automatyka i robotyka Synteza układu sterowania mechanizmu o strukturze równoległo-szeregowej prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
26.02.2016
2 Leszek Ambroziak automatyka i robotyka Sterowanie i nawigacja lotem grupowym bazzałogowych aparatów latających prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 26.06.2015
3 Andrzej Koszewnik automatyka i robotyka Metoda szybkiego prototypowania układu aktywnego tłumienia drgań konstrukcji mechanicznych prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski Akademia Górniczo-Hutnicza 2011
4 Roman Trochimczuk automatyka i robotyka Mechatroniczne pozycjonowanie wiązki lasera impulsowego w urządzeniach do formowania obiektów trójwymiarowych w szkle dr hab. inż. Marek Gawrysiak Akademia Górniczo-Hutnicza 2009
5 Joanna Mystkowska  inżynieria materiałowa Właściwości fizykochemiczne i tribologiczne materiałów kompozytowych na stałe wypełnienia stomatologiczne prof. dr hab. inż. Jan R. Dąbrowski Politechnika Warszawska 2008
6 Tomasz Kuźmierowski automatyka i robotyka Pozycjonowanie efektora manipulatora równoległego przestrzennego z mechatronicznym napędem podpór prof. dr hab. inż. Franciszek Siemieniako Akademia Górniczo-Hutnicza 2007
7 Adam Adamowicz mechanika Modelowanie osobliwych pól naprężeń w zagadnieniach mechaniki kruchego pękania. prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn Politechnika Warszawska 2007
8 Arkadiusz Mystkowski automatyka i robotyka Odporne sterowanie drganiami wirnika łożyskowanego magnetycznie prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski Akademia Górniczo-Hutnicza 2007
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.