Wydział Mechaniczny PB

„Acta Mechanica et Automatica” w Web of Science

16-01-2018
okładka casopisma Acta Mechanica et Automatica

Z radością informujemy, że czasopismo „Acta Mechanica et Automatica” jest już indeksowane w bazie Clarivate Analytics – Web of Science. Świadczy to o wysokim poziomie merytorycznym oraz dużej wartości naukowej artykułów publikowanych w „Acta Mechanica et Automatica”.

Oprócz Web of Science, „Acta Mechanica et Automatica” dostępna jest w takich międzynarodowych bazach jak: Arianta, Baidu Scholar, Clarivate Analytics – Emerging Sources Citation Index, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, Elsevier – SCOPUS, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, JournalGuide, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), Microsoft Academic, Naviga (Softweco), POL-index, Primo Central (ExLibris), Publons, ReadCube, Sherpa/RoMEO, Summon (Serials Solutions/ProQuest),TDNet, TEMA Technik und Management, Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat (OCLC) oraz w polskiej bazie danych o czasopismach technicznych BazTech.

„Acta Mechanica et Automatica” jest kwartalnikiem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, wydawanym nieprzerwanie od 2007 roku. Celem czasopisma jest wydawanie prac teoretycznych i eksperymentalnych z zakresu mechaniki oraz automatyki i robotyki. Publikowane są w nim również prace zawierające opis efektu zastosowania tych dyscyplin w budowie i eksploatacji maszyn. W czasopiśmie jest również miejsce na prezentację prac z zakresu biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, inżynierii materiałowej oraz systemów informatycznych. Czasopismo posiada 14 pkt. wg. klasyfikacji MNiSW.

Rocznie w „Acta Mechanica et Automatica”  publikowanych jest średnio 50 artykułów prezentujących oryginalne prace naukowe upowszechniające wyniki badań naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków badawczo-naukowych. Wszystkie artykuły publikowane są w języku angielskim. Czasopismo wydawane jest zarówno w formie drukowanej, jak również udostępniane na stronie internetowej www.acta.mechanica.pb.edu.pl. Dostęp do elektronicznych wersji artykułów jest otwarty i bezpłatny.

Redaktorem naczelnym kwartalnika „Acta Mechanica et Automatica”  jest prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, zaś zastępcą redaktora naczelnego prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski.

Redaktorami tematycznymi są: prof. Norbert Krüger z Odense, Dania (mechatronika i budowa maszyn), prof. Jerzy T. Sawicki z Cleveland, USA (automatyka i robotyka), prof. Gennady Mishuris z Aberystwyth, Wielka Brytania (mechanika) oraz prof. Jozef Živčák z Koszyc, Słowacja (biocybernetyka i inżynieria biomedyczna).

Redaktorzy techniczni to: dr hab inż. Oleksii Nosko, dr hab. inż. Zbigniew Kulesza, dr hab. inż. Jolanta Pauk oraz mgr Małgorzata Zdrodowska.

W Radzie Naukowej czasopisma zasiada wielu polskich i zagranicznych profesorów o bogatym dorobku naukowym, będących specjalistami w swojej dziedzinie, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny publikowanych artykułów.

Warunkiem publikacji w „Acta Mechanica et Automatica” jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Recenzowane artykuły oceniane są przynajmniej przez dwóch niezależnych recenzentów niebędących członkami redakcji (co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej). Procedura recenzowania odbywa się w trybie podwójnej anonimowości (double-blind), co oznacza, że autorzy i recenzenci nie znają nawzajem swojej tożsamości. Recenzja ma formę pisemną i kończy się rekomendacją w zakresie dopuszczenia, odrzucenia lub też skierowania artykułu do poprawy i ponownej recenzji. Recenzje są udostępniane do wiadomości autorom po usunięciu danych recenzenta, zaś raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów (na stronie internetowej czasopisma oraz na okładce ostatniego numeru z danego roku).

Serwis internetowy kwartalnika

„Acta Mechanica et Automatica” na Wikipedii


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.