Wydział Mechaniczny PB

Finanse i stypendia

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej:

bankntoty polskie

  • stypendium rektora dla najlepszych studentów (studenci studiów pierwszego stopnia po pierwszym roku studiów),
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  • stypendium socjalne,
  • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta (wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych),
  • stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością,
  • zapomogi.

Poznaj szczegółową ofertę
 


Informacje i formularze dotyczące pomocy materialnej dla studentów:

Nowe druki na stypendia!

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, która oceniana jest na podstawie dochodu osiągniętego przez studenta i członków jego rodziny w 2017 roku. Do wniosku student dołącza dokumenty potwierdzające wysokość tego dochodu, m.in. zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS, oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych. Studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej  wysokości jeżeli zamieszkują w domu studenta lub na stancji. 

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosić  będzie 1043,90 zł na jedną osobę w rodzinie studenta.

Termin składania wniosków: do 5 marca 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Dziekanat pok. 121, 123, 109.

 

Regulaminu pomocy materialnej dla studentów PB 2017.2018 tekst jednolity (169 KB)

Załącznik nr 1 – Oświadczenie (33 KB)

Załącznik nr 2- Wniosek o stypendium socjalne (110 KB)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zamieszkaniu (28 KB)

Załącznik nr 4 – Wniosek o stypendium specjalne (92 KB)

Zalącznik nr 6 – Wniosek o zapomogę (82 KB)

Załącznik nr 8 – Sposób dokumentowania syt. mat. 2017.2018 (153 KB)

Wzór nr 1 – Zaświadczenie Urząd Skarbowy (36 KB)

Wzór nr 2 – Zaświadczenie ryczałt karta (17 KB)

Wzór nr 3 – Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (19 KB)

Wzór nr 4 – Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej (23 KB)

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane studentom, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli wysokie wyniki w nauce lub posiadali osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Stypendium otrzymuje 10% najlepszych studentów. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia, dyplomy, itp. potwierdzające osiągnięcia.

Termin składania wniosków: do  5 marca 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Dziekanat pok. 121, 123, 109.

Załącznik nr 5 – Wniosek o stypendium rektora tekst jednolity (184 KB)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.