Wydział Mechaniczny PB

Finanse i stypendia

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej:

bankntoty polskie

  • stypendium rektora dla najlepszych studentów (studenci studiów pierwszego stopnia po pierwszym roku studiów),
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  • stypendium socjalne,
  • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta (wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych),
  • stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością,
  • zapomogi.

Poznaj szczegółową ofertę
 


Informacje i formularze dotyczące pomocy materialnej dla studentów:

Termin składania wniosków o pomoc materialną oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów: 14.10.2019 r.

Nowe wzory podań – rok akademicki 2019/2020

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów (369 KB)

Wzór nr 1 Zaświadczenie z urzędu skarbowego (36 KB)

Wzór nr 2 Zaświadczenie ryczałt/karta podatkowa (17 KB)

Wzór nr 3 Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (20 KB)

Wzór nr 4 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (23 KB)

Załącznik nr 1- Wniosek o stypendium socjalne (116 KB)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zamieszkaniu (28 KB)

Załącznik nr 3 – Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (93 KB)

Załącznik nr 4 – Wniosek o stypendium rektora (190 KB)

Załącznik nr 6 – Wniosek o zapomogę (87 KB)

Załącznik nr 7 – Sposób dokumentowania sytuacji materialnej (121 KB)

 

Informujemy, że dnia 23 września 2019 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715 zł.

W roku akademickim 2019/2020 wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej wynosi 1043,90 zł.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.