Wydział Mechaniczny PB

Laboratoria badawcze

 LABORATORIA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Nazwa laboratorium N-D Sala Nazwa pracowni Wyposażenie (podstawowe) Osoba odpowiedzialna
Laboratorium badań materiałowych

 

Laboratory of Material Testing

 

 

n 114  

Pracownia nowoczesnych materiałów

Modern Materials Laboratory

SEM Hitachi S3000N, mikroskop konfokalny, spektrometr, nano-indenter M. Grądzka-Dahlke

J. Mystkowska

n 118 Pracownia mikroskopii elektronowej

Electron Microscopy Laboratory

SEM-FIB M. Łępicka
n-d 417 Pracownia przygotowania próbek

Sample Preparation Laboratory

Szlifierki, polerki M. Grądzka-Dahlke

A. Tołstoj

d 421 Pracownia dydaktyczna

Students Laboratory

Mikroskopy, twardościomierz I. Zgłobicka,

A. Tołstoj

d 418 Pracownia obróbki cieplnej 

Heat Treatment Laboratory

piece hartownicze, stanowisko do badania hartowności A. Tołstoj
n-d Pracownia metalurgii proszków

Powder Metallurgy Laboratory

Piec próżniowy,  młynek do proszków, analizator cząstek, XRD, twardościomierz Z. Oksiuta
n 618 Pracownia kompozytów ceramiczno-metalicznych

Ceramic-Metallic Composites Laboratory

 

Piec indukcyjny, piec rurowy, zestaw do prefabrykacji kompozytów M. Grądzka, I.Zgłobicka
Laboratorium biomateriałów

 

Laboratory of Biomaterials

n 412 Pracownia badań fizykochemicznych

Physicochemical Properties Laboratory

 

Reometr, cieplarka, DSC, TGA

 

J. Mystkowska

n-d 415 Pracownia biomateriałów ceramicznych

Ceramic Biomaterials Laboratory

Maszyna wytrzymałościowa Zwick, mikroskop świetlny, piece do ceramiki, cieplarka, P. Mrozek

A.Tołstoj

n-d 418 Pracownia biomateriałów spiekanych

Sintered Biomaterials Laboratory

Piec próżniowy,  młynek do proszków, analizator cząstek, XRD, twardościomierz Z. Oksiuta
n-d 419

 

420

Pracownia polimerów i kompozytów

Polymers and Composites Laboratory

prasy do kompozytów, komora klimatyczna, młynek kriogeniczny, sterylizator J. Mystkowska

M. Jałbrzykowski

n 129 Laboratorium inżynierii powierzchni

Laboratory of Surface Engineering

 

xxx P. Mrozek
Lab. technik wytwarzania

 

Laboratory of Manufacturing Techniques

n-d 133 Pracownia pomiarów współrzędnościowych

Coordinate Measurements Laboratory

Maszyny pomiarowe M. Poniatowska
d 423 Pracownia metrologii

Metrology Laboratory

Mikroskop pomiarowy, stanowiska laboratoryjne
d Hala Pracownia obróbki metali

Metalworking Laboratory

CNC, Obrabiarki A. Werner
d 547 Pracownia nowych technologii

Modern Technological Laboratory

Wycinarka laserowa, drukarka do ceramiki, stanowiska laboratoryjne A. Werner

B. Hościło

d Hala Pracownia przetwórstwa tworzyw sztucznych

Plastics Processing Laboratory

Wtryskarka, wytłaczarka M. Jałbrzykowski
d 505 Pracownia spajania materiałów

Welding Materials Laboratory

 

Urządzenia do spajania, zgrzewania, cięcia R. Molak, Stankiewicz

 

Laboratorium eksploatacji maszyn

 

Laboratory of Machine Exploitation

n-d 513 Pracownia eksploatacji

Wear and tribology Laboratory

exploitation workshop

Tribometry, lepkościomierz, Tribometry produkcji własnej, mikroskop z kamerą P. Tarasiuk

M. Jałbrzykowski

n 424a

 

424

Pracownia badań tribologicznych

Tribology Research Laboratory

Tribometr Bruker, T-11, analizatory cząstek O. Nosko
n-d Pracownia dydaktyczna

Students Laboratory

Stanowiska laboratoryjne dydaktyczne,

 

M. Jałbrzykowski
Laboratorium mechaniki technicznej

 

Laboratory of Mechanical Engineering

d 533  

Pracownia  podstaw mechaniki

Fundametals of Mechanics Laboratory

Stanowiska laboratoryjne A. Falkowska,

W. Grodzki

d 542 Pracownia wytrzymałości materiałów

Materials Strength Laboratory

Stanowiska laboratoryjne R. Uścinowicz

W. Grodzki

n-d 545 Pracownia metod eksperymentalnych  mechaniki

Experimental Methods in Mechanics Laboratory

Stanowiska laserowe, maszyna wytrzymałościowa, mikroskopy świetlne

Instron

P. Mrozek

R. Uścinowicz

G. Mieczkowski

Laboratorium mechaniki  materiałów

 

Laboratory of Mechanics of Materials

n 544 Pracownia mechaniki uszkodzeń

Damage Mechanics Laboratory

Maszyna zmęczeniowa MTS 809, 10

Pełzarka Kappa 100SS ZwickRoell

Maszyna wytrzymałościowa EDZ 100

A. Tomczyk

W. Grodzki

n 543 Pracownia badań zmęczeniowych

Fatigue Testing Laboratory

Maszyna zmęczeniowa MTS 858 Mini Bionix,

System wizyjny ARAMIS 3D 4M,

Mikroskop optyczny Olympus,

Maszyna zmęczeniowa MTS 322 Load Unit

A. Falkowska

W. Grodzki

  n 112 Pracownia badań mikrostrukturalnych

Microstructural Research Laboratory

Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom

Mikrotomograf komputerowy SKYSCAN 117

Kamera termowizyjna TITANIUM

Kamera Phantom v1610/96

M. Doroszko,                   P. Lipowicz
Laboratorium techniki cieplnej i chłodnictwa

 

Laboratory of Thermal and Refrigeration Technology

n 427 Pracownia Techniki Cieplnej i Chłodnictwa

Thermal Engineering and Refrigeration Laboratory

System pomiarowy PIV z układem zasilania sprężonego powietrza J. Gagan
d 425 Pracownia Techniki Cieplnej,

Pracownia Termodynamiki

Thermal Engineering Laboratory, Thermodynamics Laboratory

kotły c.o. niskotemperaturowe z systemem odbioru ciepła.

Stanowisko do badania lepkości cieczy, do pomiaru wilgotności powietrza

A. Dudar
d 429 Pracownia Techniki Cieplnej

Thermal Engineering Laboratory

Instalacja parowa ze źródłem zasilania,

Stanowisko do badania współczynników wnikania ciepła 

A. Dudar
d 537 Pracownia Chłodnictwa 

Refrigeration Engineering Laboratory

Centrala klimatyzacyjna, elektryczny generator ciepła. Stanowisko do badania elementów automatyki chłodniczej, rury wirowej. Stanowisko do badania zaw. TZR A. Dudar
 

 

 

Laboratorium układów strumienicowych

 

 

Laboratory of Stream Systems

n 536 Pracownia strumienicowych układów chłodniczych

Jet Ejector Refrigeration Systems Laboratory

Stanowisko do badania naddźwiękowych strumienic gazowych,

Doświadczalny układ chłodniczy,

Tunel do badania wymienników ciepła,

J. Gagan
n 538 Pracownia – Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających”

Research Laboratory for Exhaust Systems of Marine Engines

Stanowisko do badania reaktrora strumienicowego do oczyszczania gazów spalinowych J. Gagan
n 540 Pomieszczenie w przebudowie do realizacji kolejnych prac projektowych 

– badania układów cieplnych

Research Laboratory of Heat Transfer Systems

Pomieszczenie zaplanowane dla posadowienia źródła ciepła do prowadzenia badań w zakresie wyższych mocy (wytwornica pary) – projekt RID J. Gagan
 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium mechaniki płynów

 

Laboratory of Fluid Mechanics

d 430 Pracownia mechaniki płynów 

Fluid Mechanics Laboratory

 

 

Stanowisko do badania pomp wirowych, do wyznaczania wydatku objętościowego, do realizacji doświadczenia Reynoldsa,

M. Łukaszuk
d 439 Pracownia badań paliw

Fuels Research Laboratory

Aparat do oznaczania lepkości, stanowisko do badań liczby cetanowej biopaliw ciekłych,

Stanowisko do badań przepływów dwu- i wielofazowych z szybką kamerą.

M. Łukaszuk
d 440 Pracownia przepływów wielofazowych w mikro- oraz nanokanałach

Multiphase Flows in Micro and Nano channels Laboratory

Stanowisko do badań układu chłodniczego sprężarkowego. Termostat z chłodzeniem pc 200-a40. Diagnostyczny mikroskop stereo-skopowy. Stanowisko do generowania przepływów fazowych. M. Łukaszuk
n 431 Pracownia przepływów wielofazowych

Multiphase Flows Laboratory

Stanowiska do badań kinetyki przepływów wielofazowych

 

R. Mosdorf
 

Laboratorium podstaw techniki

 

Laboratory of Basics of Technology

d 605 Pracownia fizyki

Physics Laboratory

 Stanowiska laboratoryjne E. Mrozek
d 606 Pracownia elektrotechniki

Electrical Engineering Laboratory

Stanowiska laboratoryjne E. Mrozek
d 601,602 Pracownia rysunku technicznego

Technical Drawing Laboratory

Elementy maszyn A. Łukaszewicz
d      546 Pracownia technik przyrostowych

Laboratory of Additive Technologies

Laboratorium technik przyrostowych A. Werner,

P. Borkowski

d 413 Pracownia chemiczna

Chemical Laboratory

Stanowiska laboratoryjne M. Klekotka
d 603 Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

Fundamentals of Machine Design Laboratory

Stanowiska laboratoryjne G. Mieczkowski
d 116,120, 255,257, 238,346, 355, 357

 

Pracownie komputerowe

Computer Laboratory

Stanowiska komputerowe W. Półtorak
Laboratorium pojazdów

 

Laboratory of Vehicles

n-d 503 Pracownia  badań diagnostycznych pojazdów

Vehicle Diagnostic Laboratory

Diagnoskop, stanowisko do badań amortyzatorów J. Czaban
n-d 504 Pracownia  diagnostyki

Diagnostic Laboratory

Zestaw diagnostyczny A. Borawski
n 513 Pracownia  badań układów pneumatycznych pojazdów

Vehicle Pneumatic Laboratory I

Symulator do badania hamulców przyczep rolniczych Z. Kamiński

 

d 506 Pracownia  badań układów pneumatycznych pojazdów

Vehicle Pneumatic Systems Laboratory II

Stanowiska laboratoryjne Z. Kamiński

 

n-d 501.1 Hamownia podwoziowa

Chassis Dynamometer

Hamownia podwoziowa, analizator spalin, miernik cząstek stałych J. Czaban
n-d 501 Pracownia pojazdów samochodowych

Motor Vehicles Laboratory

Hala pojazdów A. Borawski
d 501.3 Pracownia biopaliw

Biofuels Laboratory

Hamownia silnikowa D. Szpica
n-d 501 Pracownia diagnostyki i mechatroniki

Diagnostics and Mechatronics Laboratory

Zestawy do pomiaru geometrii kół J. Czaban
n-d 503G Pracownia mechatroniki

Mechatronics Laboratory

 

Zestawy do diagnostyki J. Czaban
n 504G Pracownia  badań symulacyjnych

Simulation Tests Laboratory

10 stanowisk komputerowych A. Borawski
n-d 503A Pracownia  badań silnikowych

Engine Tests Laboratory

 

Hamownia silnikowa, stanowiska  

D. Szpica

Laboratorium biomechaniki

 

Laboratory of Biomechanics

n-d 442 Laboratorium diagnostyki narządu ruchu

Musculoskeletal Diagnostics Laboratory

Stanowisko badawcze S. Piszczatowski
d 422 Pracownia dydaktyczna

Students Laboratory

Stanowiska laboratoryjne S. Piszczatowski
  d 549 Laboratorium protetyki i ortotyki

Laboratory of Prosthethics and Orthotics

Stanowiska laboratoryjne P. Lipowicz
  n-d 617 Laboratorium bioinżynierii

Laboratory of Bioengineering

EEG, Bieżnia, siły kręgosłupa, skaner 3D S. Piszczatowski, P. Mrozek, J. Pauk
Laboratorium robotyki

 

Laboratory of Robotics

d 403 Pracownia programowalnych systemów sterowania

Programmable Control Systems Laboratory

– sterownik PLC GEFanuck z symulatorem,         

 – sterownik PLC Siemens S7 200 z symulatorem – (własność Fundacji PB),                                       

– sterownik PLC PACSystems RX3i – 2 sztuki,

– sterownik PLC Versamax

K. Dzierżek
n 404 Pracownia urządzeń robotyki

Robotics Systems Laboratory

-zestaw robotów Universal Robots;

 -manipulator UR5 Universal Robots – 2 szt.,

– manipulator UR3 Universal Robots,

– kontroler Kinect Microsoft,

– urządzenia haptyczne Novit Falcon

K. Miatluk,

A. Wolniakowski

n-d 405 Pracownia przemysłowych układów sterowania

Industrial Control Systems Laboratory

-Festo pneumatics

– modułowa linia przemysłowa Festo MPS-500,

– FESTO MPS PA Compact  Workstation

– stanowisko regulacji ciągłej

Andrzej Koszewnik
n-d 407 Pracownia sieci przemysłowych

Industrial Networks Laboratory

– zestaw sterowników PLC Simatic S7-300

– switche przemysłowe, moduły ET200s

– zestaw sterowników PLC Simatic S7-200 z modułami ProfiBus z symulatorami,

– zestaw sterowników PLC Simatic S7-1200 z modułami ProfiBus z symulatorami

B. Bartoszewicz,

 S. Romaniuk

n-d 408 Pracownia diagnostyki procesów i układów regulacji

Process Diagnostics and Automatic Control Laboratory

 

– modelowy rurociąg z przewodami procesowymi DN40 z osprzętem, modelowa sieć wodociągowa z przewodami magistralnymi DN25, DN20 i rozdzielczymi DN16 z osprzętem

zestaw modułów pomiarowo –   sterujących ADAM firmy Advantech

 – EDIBON RYC

– stanowisko regulacji poziomu cieczy z regulatorem przemysłowym EFRTONIK_X

P. Ostapkowicz

A. Kotowski

d 452 Pracownia systemów inteligentnych

Intelligent Systems Laboratory

– Tokarka CNC EMCO Turn60,

– Frezarka CNC EMCO Mill 55,

– Mini Frezarki CNC z robotem szt.2,

– Mini Tokarka CNC

K. Dzierżek,

R. Grądzki

d 441 Pracownia robotyki mobilnej

Mobile Robotics Laboratory

-Zestawy Lego Mindstorms Education EV3,

 -Roboty Mobilne Photon,

-Zestawy Robotów Mobilnych ROBOTIS

J. Tołstoj-Sienkiewicz
n-d 529 Pracownia napędów płynowych

Fluid Drive Laboratory

-2 x tablica montażowa firmy SMC

-prototyp stanowiska do badania wycieków,

– stanowisko diagnostyczne AMC VIBRO,

-stanowisko diagnostyczne Bently Nevada

R. Grądzki
n 522 Pracownia wysokoobrotowych maszyn wirnikowych

High Speet Rotor Machinery Laboratory

stanowisko do diagnostyki -maszyn wirnikowych, aparatura pomiarowa National Instruments, stacja robocza PC A. Mystkowski,

R. Grądzki

n-d 054 Pracownia systemów autonomicznych

Autonomous Systems Laboratory

– System Optitrack, Śmigłowce czterowirnikowe AR Drone,  Aerodrone, Stanowisko do badania stanów awaryjnych  śmigłowców wielowirnikowych, L. Ambroziak
n 057 Pracownia systemów mechatronicznych

Mechatronics Systems Laboratory

-Warsztat do badania drgań kratownic z pizoelektrykami, wyrzutni magnetycznych, bezzałogowych statków powietrznych ,

-Podzespoły kinetycznego magazynu energii,

M. Kondratiuk
d 608 Pracownia napędów elektrycznych

Electrical Drives Laboratory

-Stanowisko do ćwiczeń z hamownią, komputerem z oprogr. DriveLab i FluidSim,

-Stanowisko do ćwiczeń z silnikiem krokowym z modułem obrotowym i serwonapędem

M. Kondratiuk
  001 Bolidy

Bolids

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  002 Inżynierii Biomedycznej   Borawski, Czaban
Studenckie koła naukowe

Student Research Club

  005 Koło Automatyków i Robotyków   P. Prochor
  006 Mechatronics   Grądzki, Tołstoj-Sienkiewicz, Dzierżek
        Kondratiuk
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.