Instytut Inżynierii Mechanicznej

Projekty

Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra, BIOG-NET

System SmartBRAKE – Inteligentny System Asekuracji i Trasy Roweru

Nowoczesne kompozyty o osnowie metalicznej wzmacniane naturalnymi okrzemkami

Materiały kompozytowe o osnowie metalicznej z naturalnym wypełniaczem

Wpływ modyfikacji warstwy powierzchniowej biomateriałów metalicznych na ich właściwości eksploatacyjne

 

Procesy pękania elementów z karbami wykonanych z tworzyw sztucznych, w warunkach prostych i złożonych stanów obciążenia

Modelowanie kumulacji uszkodzeń i pękania materiałów konstrukcyjnych w warunkach złożonych obciążeń zmęczeniowych, także z uwzględnieniem predeformacji pełzaniowej oraz podwyższonej temperatury

Badanie trójwymiarowych trajektorii ruchu pęcherzy gazowych w cieczy

Nieliniowe modele matematyczne i badania doświadczalne nagrzewania tarciowego kolejowego układu hamulcowego

Stabilność intensyfikowanego przez mikromembranę wrzenia w minikanale

Rozwiązanie problemu wyznaczania temperatury w kontakcie ślizgowym 

Numeryczne modelowanie procesu zniszczenia metali porowatych na podstawie obrazów mikrotomograficznych

Analiza niestabilności wrzenia w równoległych minikanałach

Zagadnienia cieplne tarcia dla układów warstwa-podłoże z uwzględnieniem termoczułości materiałów

Modelowanie numeryczne nagrzewania tarciowego w układzie hamulcowym z uwzględnieniem wzajemnej zależności prędkości, temperatury i czułości termicznej materiałów

Badanie dynamiki zalewania dyszy cieczą podczas formowania się kolumny pęcherzy

Identyfikacja struktur przepływu dwufazowego w minikanale z zastosowaniem metod nieliniowej analizy danych

Wybrane problemy termomechaniki materiałów o właściwościach zależnych od temperatury

Analityczne i numeryczne modelowanie procesu nieustalonej generacji ciepła w elementach tarciowych układów hamulcowych

Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych

Analiza naprężeń wywołanych naciskami kontaktowymi w jednorodnym ośrodku z pokryciem gradientowym

 

Metoda identyfikacji uszkodzeń wału w trakcie pracy maszyny wirnikowej na podstawie autorskiego modelu diagnostycznego w postaci różnicy przesunięć fazowych sygnałów (MINIATURA 3)

Rozwój kompetencji naukowych i zawodowych studentów Wydziału Mechanicznego w zakresie robotyki mobilnej, poprzez udział w zawodach i konferencjach międzynarodowych (Najlepsi z najlepszych 2.0)

NzN! 3.0: Robotyczni emisariusze – prezentacja rozwiązań studenckich

NzN! 4.0: Robotyczni emisariusze 2.0- prezentacja rozwiązań studenckich

Modelowanie i badanie pęknięć wirujących wałów na potrzeby diagnostyki

 

Analiza funkcjonalna i trwałościowa konstrukcji mechanicznych w celu poprawy jakości projektowania i eksploatacji maszyn i pojazdów

Badania nad wymianą ciepła oraz oporami przepływu przez złoże warzyw z uwzględnieniem intensywności turbulencji

Badania właściwości kompozytów polimerowych wykorzystywanych w przyrostowych technologiach wytwarzania

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.