Browse By


Program edukacyjny adresowany do studentów inżynierii biomedycznej

25 lutego 2017 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej rusza „Young Product Specialist” – program edukacyjny adresowany do studentów inżynierii biomedycznej. Projekt ten zorganizowało Studenckie Koło Naukowe ORTHOS oraz firma Johnson and Johnson Medical Devices, światowy lider na rynku produktów medycznych.

Nowy doktor habilitowany na Wydziale Mechanicznym

Z dumą informujemy, że w dniu 8 lutego 2017 r., na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i  Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego, Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej nadała dr inż. Dariuszowi M. Perkowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.

Wydział Mechaniczny na XII Targach Edukacyjnych

18 stycznia 2017 roku przedstawiciele Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej gościli na XII Targach Edukacyjnych zorganizowanych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Wszyscy, którzy odwiedzili liceum mogli zapoznać się z ofertą kształcenia na Politechnice Białostockiej.