Browse By


XV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

Od 17 do 26 maja 2017 roku trwało w Białymstoku święto nauki i sztuki. W organizację XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki włączyło się 12 szkół wyższych (publicznych i niepublicznych) oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

High Quality Student

24 maja 2017 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego Dziekan prof. Andrzej Seweryn wyróżnił wybitnych studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, którzy czynnie uczestniczą w życiu uczelni oraz mogą pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami.

Obrona rozprawy doktorskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ zawiadamiają  O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  mgr inż. Krzysztofa K. Żura na temat:  Analiza drgań własnych płyt kołowych i pierścieniowych o ciągłym i dyskretno-ciągłym rozkładzie parametrów