Browse By


romanowicz_m

Nowy doktor habilitowany na Wydziale Mechanicznym

Z radością informujemy, że 14 września 2016 r. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego nadała dr. inż. Markowi Romanowiczowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie

erc2016_m

Osiem punktów do podium

We wrześniu 2016 r. Jasionka koło Rzeszowa na trzy dni stała się stolicą robotyki. Na terenie hali wystawienniczo-kongresowej od 10 do 12 września 2016 odbywały się zawody European Rover Challenge, będące europejską wersją University Rover Challenge (USA).