Wydział Mechaniczny PB

RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zasady te zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w skrócie RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub GDPR – General Date Protection Regulation). Rozporządzenie to wprowadza jednolite prawo w zakresie ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej a więc również w Polsce.

Dokumentacja dot. wykorzystywania wizerunku

Informacja o przetwarzaniu wizerunku jako danej osobowej

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod [at] pb.edu.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 3. Pani/Pana wizerunek możemy udostępniać następującym podmiotom media współpracujące z Uczelnią, podmioty drukujące materiały informacyjne.
 4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.
 5. Pani/Pana wizerunek przechowywany będzie do czasu wycofania udzielonej zgody.
 6. Zgoda udzielona przez Panią/Pana jest dobrowolna. W przypadku nie wyrażania zgody na fotografowanie oraz utrwalanie Pani/Pana wizerunku uprasza się o opuszczenie sali lub zgłoszenie odpowiedniej osobie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
  Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wyrażonej zgody na kontakt

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod [at] pb.edu.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa.
 4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
 5. Pani/Pana dane przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wskazanych celów, a brak ich podania uniemożliwi kontakt.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 • sprostowania danych, cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • przenoszenia danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 2. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny stosowany przez Politechnikę Białostocką

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod [at] pb.edu.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uczelni; ochrony mienia Uczelni na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO1
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do czasu nadpisania, nie dłużej niż przez okres 30 dni, z wyłączeniem sytuacji wskazanych w przepisach prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przebywania na terenie Uczelni objętej monitoringiem. Brak ich podania jest równoznaczny z brakiem uprawnień do przebywania na terenie Uczelni.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Uczelnia nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Białostocka – pb.edu.pl/rodo/

Inspektor Ochrony Danych

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.