Wydział Mechaniczny PB

Znajdź pracownika

Numer centrali PB: (85) 746-90-00

Numery wewnętrzne do poszczególnych osób: (85) 746-xx-xx    

A
Adamowicz Adam pok. M-344 571-443-020 a.adamowicz[at]pb.edu.pl
Ambroziak Leszek pok. M-317 571-443-041 l.ambroziak[at]pb.edu.pl
Angielczyk Wojciech pok. M-222 571-443-110 w.angielczyk[at]pb.edu.pl
Augustyniak Jakub pok. M-326   j.augustyniak[at]pb.edu.pl

B
Bajkowski Adam pok. M-330 571-443-021 a.bajkowski[at]pb.edu.pl
Baranowska Agata pok. M-303 571-443-069 a.baranowska[at]pb.edu.pl 
Bartoszewicz Błażej pok. M-311 508-362-087 b.bartoszewicz[at]pb.edu.pl
Bartoszewicz Jan pok. M-260 797-995-913 j.bartoszewicz[at]pb.edu.pl
Bogdan Mariusz pok. M-306 571-443-043 m.bogdan[at]pb.edu.pl
Borawski Andrzej pok. M-205 571-443-067 a.borawski[at]pb.edu.pl
Borkowski Piotr pok. M-329 571-443-078 p.borkowski[at]pb.edu.pl
Borowska Marta pok. M-331 571-443-079 m.borowska[at]pb.edu.pl
Bożko Arkadiusz pok. M-402 a.bozko[at]pb.edu.pl
Butrymowicz Dariusz pok. M-218 571-443-089 d.butrymowicz[at]pb.edu.pl
Bura Elżbieta pok. M-326 571-443-033 e.bura[at]pb.edu.pl

C
Czaban Jarosław pok. M-207 571-443-068 j.czaban[at]pb.edu.pl
Czarnecka Joanna pok. M-108 9213 571-443-112 j.czarnecka[at]pb.edu.pl

D
Dardzińska-Głębocka Agnieszka pok. M-351 571-443-022 a.dardzinska[at]pb.edu.pl
Dąbrowski Jan Ryszard pok. M-230 797-995-904 j.dabrowski[at]pb.edu.pl
Derlatka Marcin pok. M-331 571-443-044 m.derlatka[at]pb.edu.pl
Derpeński Łukasz pok. M-213 571-443-023 l.derpenski[at]pb.edu.pl
Doroszko Michał pok. M-328 571-443-116 m.doroszko[at]pb.edu.pl
Dubicki Adrian a.dubicki[at]pb.edu.pl
Dudar Adam pok. M-226 571-443-090 a.dudar[at]pb.edu.pl
Dzienis Paweł pok. M-324 571-443-024 p.dzienis[at]pb.edu.pl
Dzierżek Kazimierz pok. M-308 600-231-636 k.dzierzek[at]pb.edu.pl

F
Falkowska Anna pok. M-334 571-443-025 a.falkowska[at]pb.edu.pl

G
Gagan Jerzy pok. M-224 571-443-091 j.gagan[at]pb.edu.pl
Giżyńska Agata pok. M-122 512-298-204 a.gizynska[at]pb.edu.pl
Golak Karol pok. M-241 571-443-097 k.golak[at]pb.edu.pl
Górski Grzegorz pok. M-247 g.gorski[at]pb.edu.pl 571-443-070
Grądzka-Dahlke Małgorzata pok. M-249 664-709-636 m.dahlke[at]pb.edu.pl
Grądzka Emilia pok. M-123 9207 797-990-778 e.gradzka[at]pb.edu.pl
Grądzki Rafał pok. M-310 571-443-046 r.gradzki[at]pb.edu.pl
Grodzki Wojciech pok. M-544 571-443-108 w.grodzki[at]pb.edu.pl
Grześ Piotr pok. M-344 571-443-026 p.grzes[at]pb.edu.pl
Grzybowski Hubert pok. M-324 571-443-027 h.grzybowski[at]pb.edu.pl

H
Hościło Bogusław pok. M-255 571-443-105 b.hoscilo[at]pb.edu.pl
Huścio Tomasz pok. M-312 571-443-047 t.huscio[at]pb.edu.pl

J
Jackowski Stanisław pok. M-530 571-443-107 s.jackowski[at]pb.edu.pl
Jałbrzykowski Marek pok. M-255 571-443-081 m.jalbrzykowski[at]pb.edu.pl
Jakończuk Paweł pok. M-222 571-443-050 pawel.jakonczuk[at]pb.edu.pl
Jatkowska-Łukaszuk Kinga pok. M-102 9200 797-990-770 k.jatkowska[at]pb.edu.pl
Jewtuszenko Oleksandr pok. M-345 571-443-028 a.yevtushenko[at]pb.edu.pl

K
Kaczyński Roman pok. M-215 9200 r.kaczynski[at]pb.edu.pl
Kamiński Zbigniew pok. M-207 571-443-071 z.kaminski[at]pb.edu.pl
Karpowicz Mikołaj pok. M-530 797-995-915 mikolaj.karpowicz[at]pb.edu.pl
Kasperczuk Anna pok. M-325 503-737-803 a.kasperczuk[at]pb.edu.pl
Kawalec Michał pok. M-435 797-995-906 m.kawalec[at]pb.edu.pl
Kazberuk Andrzej pok. M-353 797-995-912 a.kazberuk[at]pb.edu.pl
Klekotka Marcin pok. M-305 500-003-866 m.klekotka[at]pb.edu.pl
Kondrat Zdzisław pok. M-215 571-443-072 z.kondrat[at]pb.edu.pl
Kondratiuk Mirosław pok. M-317 571-443-051 m.kondratiuk[at]pb.edu.pl
Koszewnik Andrzej pok. M-312 571-443-052 a.koszewnik[at]pb.edu.pl
Koszewnik Ewa pok. M-121 9207 797-990-777 e.koszewnik[at]pb.edu.pl
Kownacki Cezary pok. M-306 571-443-054 c.kownacki[at]pb.edu.pl
Kuciej Michał pok. M-340 571-443-029 m.kuciej[at]pb.edu.pl
Kulchytskyy Roman pok. M-349 571-443-030 r.kulczycki[at]pb.edu.pl
Kulesza Ewa pok. M-343 571-443-117 e.och[at]pb.edu.pl
Kunicka Dorota pok. M-125 9209 571-443-113 d.kunicka[at]pb.edu.pl
Kuryłowicz Adam pok. M-607 797-995-911 a.kurylowicz[at]pb.edu.pl
Kurzydłowski Krzysztof Jan pok. M-251 571-443-056 k.kurzydlowski[at]pb.edu.pl

L
Laskowski Daniel pok. M-511 797-995-907 d.laskowski[at]pb.edu.pl
Lipowicz Paweł pok. M-402a 571-443-118 p.lipowicz[at]pb.edu.pl

Ł

Łapiński Adam pok. M-228 503-737-339 a.lapinski[at]pb.edu.pl
Łępicka Magdalena pok. M-247 797-995-997 m.lepicka[at]pb.edu.pl
Łukaszewicz Andrzej pok. M-203 571-443-115 a.lukaszewicz[at]pb.edu.pl
Łukaszuk Michał pok. M-226 571-443-094 m.lukaszuk[at]pb.edu.pl
Łysik Dawid pok. M-305 571-443-080 d.lysik[at]pb.edu.pl

M

Miatliuk Kanstantsin pok. M-311 571-443-057 k.miatliuk[at]pb.edu.pl
Mieczkowski Grzegorz pok. M-211 571-443-073 g.mieczkowski[at]pb.edu.pl
Mierzejewska Anna Żaneta pok. M-323 571-443-111 a.mierzejewska[at]pb.edu.pl
Mogielnicki Krzysztof pok. M-243 571-443-099 k.mogielnicki[at]pb.edu.pl
Molak Rafał pok. M-253 r.molak[at]pb.edu.pl 
Molski Krzysztof pok. M-217 k.molski[at]pb.edu.pl
Mosdorf Romuald pok. M-338 571-443-031 r.mosdorf[at]pb.edu.pl
Mrozek Ewa pok. M-343 571-443-032 e.mrozek[at]pb.edu.pl
Mrozek Piotr pok. M-309 571-443-082 p.mrozek[at]pb.edu.pl
Mystkowska Joanna pok. M-303 571-443-083 j.mystkowska[at]pb.edu.pl

N
Nowik Paweł pok. M-102 9210 571-443-075 p.nowik[at]pb.edu.pl

O
Oczeretko Edward pok. M-333 571-443-084 e.oczeretko[at]pb.edu.pl
Oksiuta Zbigniew pok. M-307 571-443-114 z.oksiuta[at]pb.edu.pl
Oleksiuk Anna pok. M-200 9205 797-990-773 a.oleksiuk[at]pb.edu.pl
Ołdziej Daniel pok. M-313 571-443-059 d.oldziej[at]pb.edu.pl
Ostapkowicz Paweł pok. M-319 571-443-060 p.ostapkowicz[at]pb.edu.pl
Ostrowski Bartosz pok. M-511 797-995-908 b.ostrowski[at]pb.edu.pl

P
Pacuk Waldemar pok. M-260 797-995-900 w.pacuk[at]pb.edu.pl
Pauk Jolanta pok. M-321 571-443-062 j.pauk[at]pb.edu.pl
Pawluczuk Andrzej pok. M-228 797-990-775 andrzej.pawluczuk[at]pb.edu.pl
Pawłuszewicz Ewa pok. M-315 571-443-063 e.pawluszewicz[at]pb.edu.pl
Perkowski Dariusz pok. M-347 571-443-034 d.perkowski[at]pb.edu.pl
Piszczatowski Szczepan pok. M-329 571-443-085 s.piszczatowski[at]pb.edu.pl
Półtorak Wojciech pok. M-260 571-443-055 w.poltorak[at]pb.edu.pl
Poniatowska Małgorzata pok. M-245 571-443-101 m.poniatowska[at]pb.edu.pl
Prochor Piotr   pok. M-327 571-443-048 p.prochor[at]pb.edu.pl

R
Rećko Maciej pok. M-308 571-443-049 m.recko[at]pb.edu.pl
Rogowski Grzegorz pok. M-241 571-443-102 g.rogowski[at]pb.edu.pl
Romanowicz Marek pok. M-341 571-443-035 m.romanowicz[at]pb.edu.pl
Romańczuk-Ruszuk Eliza pok. M-307 571-443-098 e.romanczuk[at]pb.edu.pl

S
Sajewicz Eugeniusz pok. M-333 571-443-086 e.sajewicz[at]pb.edu.pl
Sakowicz Agnieszka pok. M-109 9214 797-990-772 a.sakowicz[at]pb.edu.pl
Senderacka Izabela pok. M-334 668-815-224 i.senderacka[at]pb.edu.pl
Sienkiewicz Tomasz pok. M-518 797-995-902 t.sienkiewicz[at]pb.edu.pl
Skiepko Teodor pok. M-220 797-995-909 t.skiepko[at]pb.edu.pl
Skorulski Grzegorz pok. M-243 571-443-103 g.skorulski[at]pb.edu.pl
Skubich Justyna pok. M-327  571-443-093 j.skubich[at]pb.edu.pl
Sokołowski Romuald pok. M-402 797-995-903 r.sokolowski[at]pb.edu.pl
Stankiewicz Krzysztof pok. M-530 571-443-119 k.stankiewicz[at]pb.edu.pl
Sulym Heorhiy pok. M-332 571-443-036 h.sulym[at]pb.edu.pl
Szpica Dariusz pok. M-205 571-443-076 d.szpica[at]pb.edu.pl
Szusta Jarosław pok. M-213 571-443-037 j.szusta[at]pb.edu.pl
Szymul Katarzyna pok. M-200 9206 797-990-776 k.szymul[at]pb.edu.pl

Ś
Śmierciew Kamil pok. M-224 571-443-096 k.smierciew[at]pb.edu.pl

T
Tarasiuk Piotr pok. M-211 571-443-077 p.tarasiuk[at]pb.edu.pl
Tarasiuk Wojciech pok. M-330 571-443-038 w.tarasiuk[at]pb.edu.pl
Tołstoj Adam pok. M-402a 797-995-905 a.tolstoj[at]pb.edu.pl
Tołstoj Joanna pok. M-123 9207 571-443-109 joanna.tolstoj[at]pb.edu.pl
Tołstoj-Sienkiewicz Justyna pok. M-310 571-443-065 j.tolstoj-sienkiewicz[at]pb.edu.pl
Tomczyk Adam pok. M-328 571-443-039 a.tomczyk[at]pb.edu.pl
Tomiczek Marta pok. M-123 9207 m.tomiczek[at]pb.edu.pl
Topczewska Katarzyna pok. M-345 508-362-147 k.topczewska[at]pb.edu.pl

U
Uścinowicz Robert pok. M-332 571-443-040 r.uscinowicz[at]pb.edu.pl
Użyńska Ewelina pok. M-106 9211 797-990-771 e.uzynska[at]pb.edu.pl

W
Werner Andrzej pok. M-245 571-443-104 a.werner[at]pb.edu.pl

Z
Zalewski Mateusz pok. M-402a 571-443-088 mateusz.zalewski[at]pb.edu.pl
Zamojski Przemysław p.zamojski[at]pb.edu.pl
Zdrodowska Małgorzata pok. M-325 797-990-774 m.zdrodowska[at]pb.edu.pl
Zgłobicka Izabela pok. M-253 608-522-687 i.zglobicka[at]pb.edu.pl

Ż

Żur Krzysztof Kamil pok. M-336 503-539-352 k.zur[at]pb.edu.pl

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.