Wydział Mechaniczny PB

Znajdź pracownika

Numer centrali PB: (85) 746-90-00

Numery wewnętrzne do poszczególnych osób: (85) 746-xx-xx    

A
Adamowicz Adam – pok. M-344,   571-443-020,   a.adamowicz [at] pb.edu.pl

Ambroziak Leszek – pok. M-317 ,   571-443-041,   l.ambroziak [at] pb.edu.pl

Angielczyk Wojciech – pok. M-222 ,   571-443-110,   w.angielczyk [at] pb.edu.pl

Augustyniak Jakub – pok. M-312 ,   503-737-627,   j.augustyniak [at] pb.edu.pl

B

Bajkowski Adam – pok. M-330 ,   571-443-021,   a.bajkowski [at] pb.edu.pl

Baranowska Agata – pok. M-303 ,   571-443-069,   a.baranowska [at] pb.edu.pl

Bartoszewicz Błażej – pok. M-311 ,   508-362-087,   b.bartoszewicz [at] pb.edu.pl

Bartoszewicz Jan – pok. M-260 ,   797-995-913,   j.bartoszewicz [at] pb.edu.pl

Bogdan Mariusz – pok. M-306 ,   571-443-043,   m.bogdan [at] pb.edu.pl

Borawski Andrzej – pok. M-205 ,   571-443-067,   a.borawski [at] pb.edu.pl

Borkowski Piotr – pok. M-333 ,   571-443-078,   p.borkowski [at] pb.edu.pl

Borowska Marta – pok. M-331 ,   571-443-079,   m.borowska [at] pb.edu.pl

Butrymowicz Dariusz – pok. M-218 ,   571-443-089,   d.butrymowicz [at] pb.edu.pl

Bura Elżbieta – pok. M-326 ,   571-443-033,   e.bura [at] pb.edu.pl

C
Czaban Jarosław – pok. M-207 ,   571-443-068,   j.czaban [at] pb.edu.pl

Czarnecka Joanna – pok. M-108 ,   9213,   571-443-112,   j.czarnecka [at] pb.edu.pl

D
Dardzińska-Głębocka Agnieszka – pok. M-351 ,   571-443-022,   a.dardzinska [at] pb.edu.pl

Dąbrowski Jan Ryszard – pok. M-230 ,   797-995-904,   j.dabrowski [at] pb.edu.pl

Derlatka Marcin – pok. M-331 ,   571-443-044,   m.derlatka [at] pb.edu.pl

Derpeński Łukasz – pok. M-213 ,   571-443-023,   l.derpenski [at] pb.edu.pl

Doroszko Michał – pok. M-328 ,   571-443-116,   m.doroszko [at] pb.edu.pl

Dubicki Adrian – pok. M-212 .   a.dubicki [at] pb.edu.pl

Dudar Adam – pok. M-226 ,   571-443-090,   a.dudar [at] pb.edu.pl

Dzienis Paweł – pok. M-324 ,   571-443-024,   p.dzienis [at] pb.edu.pl

Dzierżek Kazimierz – pok. M-308 ,   600-231-636,   k.dzierzek [at] pb.edu.pl

F
Falkowska Anna – pok. M-334 ,   571-443-025,   a.falkowska [at] pb.edu.pl

Falkowski Michał – pok. M-260,   571-443-088,   michal.falkowski [at] pb.edu.pl

G
Gagan Jerzy – pok. M-224 ,   571-443-091,   j.gagan [at] pb.edu.pl

Golak Karol – pok. M-241 ,   571-443-097,   k.golak [at] pb.edu.pl

Golonko Piotr – piotr.golonko [at] pb.edu.pl

Górski Grzegorz – pok. M-247 ,   571-443-070,   g.gorski [at] pb.edu.pl

Grądzka-Dahlke Małgorzata – pok. M-249 ,   664-709-636,   m.dahlke [at] pb.edu.pl

Grądzka Emilia – pok. M-123 ,   9207,   797-990-778   e.gradzka [at] pb.edu.pl

Grądzki Rafał – pok. M-310 ,   571-443-046,   r.gradzki [at] pb.edu.pl

Grodzki Wojciech – pok. M-544 ,   571-443-108,   w.grodzki [at] pb.edu.pl

Grześ Piotr – pok. M-344,   571-443-026,   p.grzes [at] pb.edu.pl

Grzybowski Hubert – pok. M-324,   571-443-027,   h.grzybowski [at] pb.edu.pl

H
Hościło Bogusław – pok. M-255,   571-443-105,   b.hoscilo [at] pb.edu.pl

Huścio Tomasz – pok. M-312,   571-443-047,   t.huscio [at] pb.edu.pl

J

Jackowski Stanisław – pok. M-530,   571-443-107,   s.jackowski [at] pb.edu.pl

Jankowski Piotr – pok. M-326,  piotr.jankowski [at] pb.edu.pl

Jałbrzykowski Marek – pok. M-255,   571-443-081,   m.jalbrzykowski [at] pb.edu.pl

Jakończuk Paweł – pok. M-222,   571-443-050,   pawel.jakonczuk [at] pb.edu.pl

Jatkowska-Łukaszuk Kinga – pok. M-102 ,   9200,   797-990-770,   k.jatkowska [at] pb.edu.pl

Jewtuszenko Oleksandr – pok. M-345,   571-443-028,   a.yevtushenko [at] pb.edu.pl

K
Kaczyński Roman – pok. M-215,   606-776-093,   r.kaczynski [at] pb.edu.pl

Kamiński Zbigniew – pok. M-207,   571-443-071,   z.kaminski [at] pb.edu.pl

Karpowicz Mikołaj – pok. M-530,   797-995-915,   mikolaj.karpowicz [at] pb.edu.pl

Kasperczuk Anna – pok. M-325,   503-737-803,   a.kasperczuk [at] pb.edu.pl

Kazberuk Andrzej – pok. M-353,   797-995-912,   a.kazberuk [at] pb.edu.pl

Klekotka Marcin – pok. M-305,   500-003-866,   m.klekotka [at] pb.edu.pl

Kondratiuk Mirosław – pok. M-317,   571-443-051,   m.kondratiuk [at] pb.edu.pl

Koszewnik Andrzej – pok. M-312,   571-443-052,   a.koszewnik [at] pb.edu.pl

Koszewnik Ewa – pok. M-121 ,   9207,   797-990-777,   e.koszewnik [at] pb.edu.pl

Kownacki Cezary – pok. M-306,   571-443-054,   c.kownacki [at] pb.edu.pl

Kuciej Michał – pok. M-340 oraz pok. M-102 ,   9200,   m.kuciej [at] pb.edu.pl

Kulchytskyy Roman – pok. M-349,   571-443-030,   r.kulczycki [at] pb.edu.pl

Kulesza Ewa – pok. M-343,   571-443-117,   ewa.kulesza [at] pb.edu.pl

Kunicka Dorota – pok. M-125 ,   9209,   571-443-113,   d.kunicka [at] pb.edu.pl

Kuryłowicz Adam – pok. M-607,   797-995-911,   a.kurylowicz [at] pb.edu.pl

Kurzydłowski Krzysztof Jan – pok. M-251,   571-443-056,   k.kurzydlowski [at] pb.edu.pl

Kuźmicz Adam

L
Laskowski Daniel – pok. M-511,   797-995-907,   d.laskowski [at] pb.edu.pl

Leoniuk Marek – pok. M-402,  

Lipowicz Paweł – pok. M-402a,   571-443-118,   p.lipowicz [at] pb.edu.pl

Ł

Łapiński Adam – pok. M-228,   503-737-339,   a.lapinski [at] pb.edu.pl

Łępicka Magdalena – pok. M-247,   797-995-997,   m.lepicka [at] pb.edu.pl

Łukaszewicz Andrzej – pok. M-203,   571-443-115,   a.lukaszewicz [at] pb.edu.pl

Łukaszuk Michał – pok. M-226,   571-443-094,   m.lukaszuk [at] pb.edu.pl

Łysik Dawid – pok. M-305,   571-443-080,   d.lysik [at] pb.edu.pl

M

Miatluk Kanstantsin – pok. M-311,   571-443-057,   k.miatliuk [at] pb.edu.pl

Mieczkowski Grzegorz – pok. M-211,   571-443-073,   g.mieczkowski [at] pb.edu.pl

Mierzejewska Anna Żaneta – pok. M-323,   a.mierzejewska [at] pb.edu.pl

Molak Rafał – pok. M-243,   693 585 821,   r.molak [at] pb.edu.pl

Mosdorf Romuald – pok. M-338,   571-443-031,   r.mosdorf [at] pb.edu.pl

Mrozek Ewa – pok. M-343,   571-443-032,   e.mrozek [at] pb.edu.pl

Mrozek Piotr – pok. M-309,   571-443-082,   p.mrozek [at] pb.edu.pl

Mystkowska Joanna – pok. M-303,   571-443-083,   j.mystkowska [at] pb.edu.pl

N
Nowik Paweł – pok. M-111 ,   9210,   571-443-075,   p.nowik [at] pb.edu.pl

O
Oksiuta Zbigniew – pok. M-307,   571-443-114,   z.oksiuta [at] pb.edu.pl

Oleksiuk Anna – pok. M-200 ,   9205,   797-990-773,   a.oleksiuk [at] pb.edu.pl

Ołdziej Daniel – pok. M-122,   571-443-059,   d.oldziej [at] pb.edu.pl

Ostapkowicz Paweł – pok. M-319,   571-443-060,   p.ostapkowicz [at] pb.edu.pl

Ostrowski Bartosz – pok. M-511,   797-995-908,   b.ostrowski [at] pb.edu.pl

P
Pacuk Waldemar – pok. M-260,   797-995-900,   w.pacuk [at] pb.edu.pl

Pauk Jolanta – pok. M-321,   571-443-062,   j.pauk [at] pb.edu.pl

Pawluczuk Andrzej – pok. M-228,   797-990-775,   andrzej.pawluczuk [at] pb.edu.pl

Pawłowski Mateusz – pok. M-234,   X,   m.pawlowski [at] pb.edu.pl

Pawłuszewicz Ewa – pok. M-315,   571-443-063,   e.pawluszewicz [at] pb.edu.pl

Perkowski Dariusz – pok. M-347,   571-443-034,   d.perkowski [at] pb.edu.pl

Piszczatowski Szczepan – pok. M-329,   571-443-085,   s.piszczatowski [at] pb.edu.pl

Poniatowska Małgorzata – pok. M-245,   571-443-101,   m.poniatowska [at] pb.edu.pl

Powojska Anna – pok. M-111 ,   9210,   571-443-086,   anna.powojska [at] pb.edu.pl

Prochor Piotr – pok. M-327,   571-443-048,   p.prochor [at] pb.edu.pl

R

Rafałko Gabriela – gabriela.rafalko [at] pb.edu.pl

Rećko Maciej – pok. M-308,   571-443-049,   m.recko [at] pb.edu.pl

Rogowski Grzegorz – pok. M-241,   571-443-102,   g.rogowski [at] pb.edu.pl

Romanowicz Marek – pok. M-341,   571-443-035,   m.romanowicz [at] pb.edu.pl

Romańczuk-Ruszuk Eliza – pok. M-333,   571-443-098,   e.romanczuk [at] pb.edu.pl

S

Sakowicz Agnieszka – pok. M-340 ,   9214,   797-990-772,   a.sakowicz [at] pb.edu.pl

Senderacka Izabela – pok. M-334,   668-815-224,   i.senderacka [at] pb.edu.pl

Sienkiewicz Tomasz – pok. M-518,   797-995-902,   t.sienkiewicz [at] pb.edu.pl

Skorulski Grzegorz – pok. M-243,   571-443-103,   g.skorulski [at] pb.edu.pl

Skubich Justyna – pok. M-327,   571-443-093,   j.skubich [at] pb.edu.pl

Stankiewicz Krzysztof – pok. M-530,   571-443-119,   k.stankiewicz [at] pb.edu.pl

Sulym Heorhiy – pok. M-332,   571-443-036,   h.sulym [at] pb.edu.pl

Szpica Dariusz – pok. M-205,   571-443-076,   d.szpica [at] pb.edu.pl

Szusta Jarosław – pok. M-213,   571-443-037,   j.szusta [at] pb.edu.pl

Szymul Katarzyna – pok. M-200 ,   9206,   797-990-776,   k.szymul [at] pb.edu.pl

Ś
Śmierciew Kamil – pok. M-224,   571-443-096,   k.smierciew [at] pb.edu.pl

T

Tarasiuk Piotr – pok. M-211,   571-443-077,   p.tarasiuk [at] pb.edu.pl

Tarasiuk Wojciech – pok. M-330,   571-443-038,   w.tarasiuk [at] pb.edu.pl

Tołstoj Adam – pok. M-402a,   797-995-905,   a.tolstoj [at] pb.edu.pl

Tołstoj Joanna – pok. M-123,   9207,   571-443-109,   joanna.tolstoj [at] pb.edu.pl

Tołstoj-Sienkiewicz Justyna – pok. M-310,   571-443-065,   j.tolstoj-sienkiewicz [at] pb.edu.pl

Tomczyk Adam – pok. M-328,   571-443-039,   a.tomczyk [at] pb.edu.pl

Topczewska Katarzyna – pok. M-345,   508-362-147,   k.topczewska [at] pb.edu.pl

U

Uścinowicz Robert – pok. M-332,   571-443-040,   r.uscinowicz [at] pb.edu.pl

Użyńska Ewelina – pok. M-106,   9211,   797-990-771,   e.uzynska [at] pb.edu.pl

W
Werner Andrzej – pok. M-245,   571-443-104,   a.werner [at] pb.edu.pl

Y
Yildiz Guray – pok. M-251,   ,   guray.yildiz [at] pb.edu.pl

Z

Zamojski Przemysław – pok. M-x,     p.zamojski [at] pb.edu.pl

Zdrodowska Małgorzata – pok. M-325,   797-990-774,   m.zdrodowska [at] pb.edu.pl

Zgłobicka Izabela – pok. M-253,   608-522-687,   i.zglobicka [at] pb.edu.pl

Ż
Żur Krzysztof Kamil – pok. M-336,   503-539-352,   k.zur [at] pb.edu.pl

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.