Wydział Mechaniczny PB

Doktoranci

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostoc­kiej oferuje możliwość kontynuacji nauki na stacjonarnych studiach III stopnia w następujących dyscyplinach naukowych:...


Wydział Mechaniczny jest jednym z najstar­szych, ale również najszybciej rozwijających się wydziałów Politechniki Białostockiej. W ogólnopolskiej ocenie działalności naukowej w 2013 roku Wydział uzyskał kategorię A, co uplasowało go w czołówce najlepszych jednostek naukowych w Polsce (6. miejsce spośród 36. sklasyfikowanych jednostek).

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostoc­kiej oferuje możliwość kontynuacji nauki na stacjonarnych studiach III stopnia w następujących dyscyplinach naukowych:

 • automatyka i robotyka,
 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • mechanika,
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

W wyżej wymienionych dyscyplinach ma on uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Ponadto Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach:

 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • mechanika.

Uczestnikami studiów doktoranckich (III stopnia) mogą zostać absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli uczelnię z wynikiem co najmniej dobrym oraz pracownicy przedsiębiorstw z dużym doświadczeniem zawodowym, zainteresowani podwyższeniem swoich kwalifikacji i uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych.

Studia doktoranckie mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i pomyślnej obrony pracy doktorskiej oraz stanowią podstawę do dalszego samodzielnego prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie nauk technicznych.

W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą wybranej dyscypliny naukowej, prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe, uczestniczy w wykładach, seminariach oraz konferencjach naukowych, pisze referaty, artykuły, a także przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem promotora.

Uczestnicy studiów doktoranckich współpracują z doświadczoną kadrą naukową i mają do dyspozycji wysokiej klasy sprzęt badawczo-pomiarowy oraz oprogramowanie. Kadra samodzielnych pracowników nauki złożona z 34 profesorów i doktorów habilitowanych gwarantuje solidne przygotowanie doktorantów do pracy nau­kowej.

Nowoczesna aparatura naukowo-badawcza (mikroskopy, obrabiarki numeryczne, współrzędnościowe maszyny pomiarowe, maszyny do badań wytrzymałościowych, stanowiska cieplno-przepływowe, nowoczesne układy sterowania) umożliwia prowadzenie badań na międzynarodowym poziomie.

Kandydaci na studia III stopnia przyjmowani są:

 • bez opłat za studia,
 • bez limitu wieku,
 • bez egzaminów wstępnych, na podstawie roz­mowy kwalifikacyjnej, po zło­żeniu niezbę­dnych dokumentów określonych w regula­mi­nie rekrutacji.

Poznaj zasady rekrutacji na studia doktoranckie
 

Wydział Mechaniczny zapewnia:

 • doskonałe warunki do rozwoju naukowego i rozwijania twórczego myślenia,
 • komfortowe warunki studiowania,
 • infrastrukturę przyjazną osobom niepeł­no­sprawnym.

Absolwentami studiów doktoranckich są m.in. nauczyciele akademiccy Wydziału Mechanicznego: dr inż. Dariusz Perkowski, dr inż. Grzegorz Rogowski, dr inż. Wojciech Tarasiuk, dr inż. Mirosław Kondratiuk, dr inż. Piotr Grześ, dr inż. Mariusz Bogdan, dr inż. Adam Bajkowski, dr inż. Andrzej Borawski, dr inż. Piotr Deptuła, dr inż. Rafał Grądzki, dr inż. Piotr Tarasiuk.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.