Wydział Mechaniczny PB

O Wydziale

Historia i rozwój

pracownik pry tokarceWydział Mechaniczny to jeden z najstarszych wydziałów Politechniki Białostockiej, zbudowanej na zrębach Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, założonej 1 grudnia 1949 roku. Pierwszych, 54 studentów Wydziału rozpoczęło zajęcia dydaktyczne na kierunku mechanika 1 lutego 1950 roku Działalność Wydziału ukierunkowana na ogólne kształcenie inżynierów w zakresie technologii budowy maszyn, była odpowiedzią na zapotrzebowanie rozwijającego się przemysłu w zakresie kadry inżynierskiej. Kierunek ten dominował przez wiele lat działalności dydaktycznej i badawczej Wydziału.

Z dniem 1 października 1964 roku wraz z przekształceniem Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Wyższą Szkołę Inżynierską na kierunku mechanika uzyskano prawo do prowadzenia dziennych i zaocznych studiów inżynierskich oraz okresowych kursów magisterskich.

W 1973 roku na kierunku mechanika i budowa maszyn uruchomiono studia dzienne magisterskie. Wraz z rozwojem nowych trendów w przemyśle, związanych z automatyzacją procesów technologicznych, w 1993 roku uruchomiono nowy kierunek – automatyka i robotyka w formie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Pojawiła się także potrzeba kształcenia inżynierów posiadających interdyscyplinarną wiedzę z obszaru techniki i medycyny. Na kierunku mechanika i budowa maszyn uruchomiono więc nową specjalność – inżynieria ortopedyczna i protetyczna, która w następnie została przekształcona w samodzielny kierunek studiów – inżynieria biomedyczna (od 2008 roku jako studia inżynierskie i od 2011 roku – studia magisterskie). Ponadto w roku 2005 uruchomiony został kierunek edukacja techniczno-informatyczna, natomiast w roku 2008 – technika rolnicza i leśna. Od 2010 roku wspólnie z Wydziałem Elektrycznym utworzono międzywydziałowy kierunek energetyka, który w roku 2013 przekształcono w ekoenergetykę z udziałem dodatkowo Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB. W 2014 roku ofertę kształcenia na Wydziale Mechanicznym poszerzono o kierunek mechatronika, prowadzony w języku polskim oraz w języku angielskim.

W 2017 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą realizowanemu na Wydziale kierunkowi mechanika i budowa maszyn. Pozostałe kierunki uzyskały oceny pozytywne.

Należy podkreślić, że od chwili powstania Wydział opuściło około 10 000 absolwentów.

 

budowa Wydziału MechanicznegoW latach siedemdziesiątych nastąpił intensywny rozwój Uczelni, powstał nowoczesny kampus Politechniki Białostockiej przy ulicy Wiejskiej 45, gdzie również Wydział Mechaniczny pozyskał budynki dostosowane do wzrastających potrzeb dydaktycznych i badawczych. Powiększano bazę laboratoryjną, która posłużyła nie tylko do unowocześniania dydaktyki, ale i do rozwijania badań naukowych.

Za zgodą Ministra Edukacji Narodowej w dniu 1 października 1988 roku nastąpiło formalne przekształcenie Instytutu Mechaniki w Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej.

Stały rozwój Wydziału Mechanicznego zaowocował uzyskaniem uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn w 1989 roku oraz w dyscyplinie mechanika w roku 2005.

Dalszy rozwój kadry i badań naukowych pozwolił już w roku 2006 uzyskać uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a w roku 2009 także w dyscyplinie mechanika.

W roku 2006 na wydziale zostały uruchomione studia III stopnia (doktoranckie) w dwóch dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika.

W 2014 roku Wydział uzyskał także uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, a w 2016 – w dyscyplinie automatyka i robotyka. W dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna uruchomiono w 2015 r. studia doktoranckie, a w dyscyplinie automatyka i robotyka – w roku 2017.

W wyniku kompleksowych ocen działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013 i 2017 roku, Wydział Mechaniczny dwukrotnie uzyskał wysoką kategorię A.

Z inicjatywy Wydziału Mechanicznego nadano tytuł doktora honoris causa Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Zenonowi Mrozowi (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie) w 2012 roku, prof. dr hab. inż. Jarosławowi Mikielewiczowi (Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku) w roku 2014 oraz prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Janowi Kurzydłowskiemu (Politechnika Warszawska) w 2015 roku, prof. dr hab. inż. Januszowi Kowalowi (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) w roku 2018 oraz prof. Jozefowi Zivcakowi w 2020 roku. W 2014 roku tytuł Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej otrzymał wieloletni pracownik Wydziału, były dziekan, prof. dr hab. inż. Franciszek Siemieniako, natomiast w 2020 roku prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Dąbrowski.

Doktorzy Honoris Causa Politechniki Białostockiej

Widok na Kampus Politechniki Białostockiej


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.