Wydział Mechaniczny PB

Doktorat wdrożeniowy

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Program został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach I edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy”

Wartość dofinansowania: 441 000,00 zł

Cele programu

Celem programu Doktorat Wdrożeniowy realizowanego na Wydziale Mechanicznym PB, finansowanego ze środków MNiSW, jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy Politechniki Białostockiej z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Współpraca jest rozwijana w ramach studiów doktoranckich, obejmuje kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami oraz przygotowanie prac doktorskich których tematyka jest ściśle powiązana z potrzebami firm.

W ramach programu Doktorat Wdrożeniowy na Wydziale Mechanicznym wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna. Wyniki realizowanych prac mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

Grupy docelowe programu

  1. Doktoranci – uczestnicy studiów doktoranckich, którzy na etapie rekrutacji dokonali wyboru tematów zgłoszonych przez firmy zgłoszone do projektu.
  2. Firmy: przedsiębiorstwa lub inne podmioty, które zatrudniają lub zatrudnią doktoranta przyjętego do programu.

Realizowane zadania

Doktorant uczestniczący w Programie prowadzi badania pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz opiekuna pomocniczego z Firmy, w której mogą być wdrożone wyniki badań w ramach realizacji programu Doktorat Wdrożeniowy.

W wyniku realizacji projektu:

  • uczestnik studiów doktoranckich może uzyskać stopień doktora nauk technicznych (na podstawie obowiązującej procedury nadawania stopnia doktora) w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna;
  • zostaną opracowane rozwiązania problemów ważnych dla firmy, które mogą być wdrożone, co powinno przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności oferty firmy na rynku międzynarodowym oraz wpłynąć na rozwój gospodarki i zwiększenie jej innowacyjności.

W ramach programu Doktorat Wdrożeniowy na Wydziale Mechanicznym jest realizowany następujący temat:

Badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne pracy niskoprężnych strumienic dwufazowych cieczowo-gazowych

Podejmowane zagadnienie należy do kluczowych problemów krajowego przemysłu stoczniowego. Należy podkreślić, że około 70% światowej produkcji małych i średnich jednostek pływających realizowane jest w stoczniach europejskich, a z tego znaczący udział przypada na polskie stocznie. Oznacza to, że Polska staje się liderem w specjalistycznej produkcji stoczniowej, a zarazem oczekuje wsparcia krajowych jednostek naukowych w opracowaniu kluczowych dla siebie technologii. Przedmiotowa praca badawcza wypełnia dotkliwy brak odpowiedniej technologii oczyszczania gazów spalinowych w jednostkach małej i średniej wielkości. Z drugiej strony – podejmowane zagadnienia wiążą się z otwartymi problemami naukowymi, umożliwiającymi pogłębienie i istotne poszerzenie wiedzy w zakresie zjawisk wymiany masy i pędu w przepływach dwufazowych, w tym w warunkach powstania fali mieszającej o charakterze fali uderzeniowej. Projekt w unikalny sposób łączy potrzeby krajowego przemysłu stoczniowego z zaawansowanymi badaniami naukowymi. Realizacja projektu daje szansę na opracowanie w pełni innowacyjnej i konkurencyjnej na poziomie światowym własnej technologii oczyszczania gazów spalinowych z silników wysokoprężnych. Pozwoli ono na spełnienie przez krajowy przemysł stoczniowy krytycznych wymagań w zakresie ochrony środowiska, zaś z drugiej strony – przyczyni się do wzrostu konkurencyjności krajowego przemysłu stoczniowego.

Podejmowane zagadnienie dotyczy wprost obszaru działalności przedsiębiorstwa (Marine Projects Sp. z o.o.), gdyż podejmowane prace badawcze mają być kierunkowane na możliwość wdrożenia rozwiązania reaktora strumieniowego we własnej produkcji stoczniowej bądź oferowane dla odbiorców z branży stoczniowej (głównie zagranicznych). Stocznia Marine Projects Sp. z o.o. posiada możliwości współpracy z jednostką naukową (Politechnika Białostocka) oferując współpracę w zakresie konsultacyjnym, opracowania pre-prototypu, prowadzenia badań eksperymentalnych bądź walidacyjnych. Doktorant jest pracownikiem Marine Projects Sp. z o.o.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.