Wydział Mechaniczny PB

RID

Projekt „Podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Główny cel projektu: przyczynienie się do intensywnego rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie zrealizowanie trzech celów:

  • podniesienie poziomu badań naukowych,
  • zwiększenie znaczenia prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym
  • zwiększenie wpływu badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach.

Uzyskane fundusze Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej przeznaczy na m.in. rozbudowę bazy laboratoryjnej, zwiększenie liczby publikacji naukowych, zwiększenie liczby monografii, zwiększenie liczby patentów, organizowanie wyjazdów studyjnych zespołów badawczych, udział zespołów badawczych w międzynarodowych konsorcjach naukowych, zwiększenie mobilności międzynarodowej pracowników, udział pracowników w konferencjach zagranicznych, wzrost deponowanych publikacji pracowników w czasopismach działających w systemie Open Access, intensyfikację i konsolidację współpracy nauki z biznesem.

Budżet projektu : 12 mln złotych

Realizacja projektu: styczeń 2019 roku do grudnia 2023

OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

W 2019 roku wszystkie zaplanowane wskaźniki, wynikające z realizacji zadań zaplanowanych w ramach projektu, zostały osiągnięte.

Zestawienie zakładanych w poszczególnych latach wskaźników oraz ich wartości uzyskane w 2019 r. zamieszczono w tabeli nr 1:

Tabela 1. Zadania oraz wartości wskaźników wykonanych oraz planowanych do realizacji w okresie trwania projektu.

Cel. 1. Podniesienie poziomu badań naukowych

Nazwa zadania

Wartość wskaźnika

Okres bazowy

2014 – 2017

2019

planowane

2019

zrealizowane

2020

2021

2022

 2019 – 2022

1.1 Zwiększenie liczby publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection (WoS CC).

242

65

68

70

75

80

290

1.2  Zwiększenie liczby monografii naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach – wskaźnik realizacji celu: liczba opublikowanych monografii naukowych w wydawnictwach książkowych indeksowanych w Scopus;

1

0

0

1

1

2

4

1.3 Zwiększenie liczby międzynarodowych patentów na
wynalazki
– wskaźnik realizacji celu: liczba uzyskanych międzynarodowych patentów na wynalazki;

0

0

3 – zgłoszenia
patentowe

0

0

2

2

Cel. 2. Zwiększenie znaczenia prowadzonych badań naukowych w międzynarodowym środowisku naukowym

2.1  Organizacja wyjazdów studyjnych zespołów badawczych do zagranicznych renomowanych uczelni lub ośrodków naukowych, celem nawiązania zinstytucjonalizowanej w oparciu o umowę, naukowej współpracy międzynarodowej – wskaźnik realizacji celu: liczba zawartych umów;

10

5

8

5

5

5

20

2.2  Zawiązanie lub udział zespołów
badawczych w międzynarodowych sieciach badawczych lub konsorcjach naukowych
– wskaźnik realizacji celu: liczba zawiązanych sieci;

0

0

0

1

1

1

3

2.3  Zwiększenie mobilności międzynarodowej pracowników poprzez odbywanie staży naukowych w zagranicznych, renomowanych uczelniach lub ośrodkach naukowych – wskaźnik realizacji celu: liczba odbytych staży;

1

2

5

2

3

3

10

2.4  Zwiększenie udziału pracowników w konferencjach zagranicznych – wskaźnik realizacji celu: liczba referatów wygłoszonych na zagranicznych konferencjach naukowych;

168

55

57

60

65

70

250

Cel. 3. Zwiększenie wpływu badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego

3.1 Zwiększenie udziału publikacji najważniejszych wyników badań naukowych w modelu Open Acces w czasopismach z bazy Web of
Science
– wskaźnik realizacji celu: liczba opublikowanych artykułów naukowych w modelu Open Acces w czasopismach z bazy WoS;

79

25

31

30

35

40

130

3.2 Intensyfikacja i konsolidacja współpracy nauki z biznesem (otoczeniem społeczno-gospodarczym) poprzez opracowanie strategii, ekspertyz czy opracowań naukowych wpływu prowadzonej działalności naukowej na rozwój społeczno-gospodarczy regionu – wskaźnik realizacji celu: liczba umów z partnerami biznesowymi (inwestorzy, przedsiębiorcy) o wzajemnej współpracy, źródło pochodzenia wskaźnika: rejestr umów z partnerami biznesowymi.

19

4

19

 

(17 – firmy polskie
2 – zagraniczne)

5

6

6

21

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.