Browse By


Research activities at Polotsk State University

Wszystkich zainteresowanych aktualnymi osiągnięciami prac naukowo-badawczych realizowanych na WM PB oraz w innych ośrodkach naukowo-badawczych, serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w dniu 21.06.2017 r. (w środę) o godz. 13:00 w sali 107 (w budynku Wydziału Mechanicznego)

Goście na Wydziale Mechanicznym

13 czerwca 2017 roku Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej gościł wycieczkę uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. Chętnych do zwiedzania było tak wielu, że musieliśmy podzielić ich na kilka sporych grup!

Numeryczne modelowanie procesu odkształcania materiałów porowatych z uwzględnieniem kształtu mezostruktury uzyskanej na podstawie obrazów mikrotomograficznych

Wszystkich zainteresowanych aktualnymi osiągnięciami prac naukowo-badawczych realizowanych na WM PB oraz w innych ośrodkach naukowo-badawczych, serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w dniu 26.06.2017 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali 107 w budynku Wydziału Mechanicznego (UWAGA zmiana daty i godziny)