Wydział Mechaniczny PB

Nowy doktor habilitowany na Wydziale Mechanicznym

25-07-2019

Z dumą informujemy, że 5 lipca 2019 r. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego nadała dr. inż. Kanstantsinowi Miatlukowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (specjalność: systemy mechatroniczne). Dr hab. inż. Kanstantsin Miatluk przedstawił monografię naukową oraz cykl 5 powiązanych tematycznie publikacji zatytułowany Conceptual Design of Mechatronic Systems (Projektowanie Koncepcyjne Systemów Mechatronicznych).

Dr hab. inż. Kanstantsin Miatluk zajmuje się badaniami eksperymentalnymi i teoretycznymi systemów mechatronicznych, hierarchicznych i systemów robotyki,  głównie koncepcyjnym i detalicznym projektowaniem systemów. Na jego dorobek naukowy składają się, poza monografią oraz 5 publikacjami zgłoszonymi jako osiągnięcia naukowe, 3 artykuły znajdujące się w czasopismach indeksowanych w bazie JCR, 45 publikacji w recenzowanych czasopismach z bazy MNiSW i 2 monografie. Brał udział w 29 konferencjach międzynarodowych. Był kierownikiem prac umownych z przemysłem, których wyniki zostały wdrożone w przedsiębiorstwie Promotech. Brał udział w 5 projektach UE. Nawiązał współpracę naukowo-badawczą i zainicjował podpisanie umów o współpracy z uniwersytetami z Korei Południowej, Danii, Francji, Hiszpanii, Grecji, Czechów i Ukrainy. Pełniąc rolę opiekuna laboratorium systemów robotyki, zrealizował wspólne badania z kolegami z ww. uniwersytetów. Wyniki tych badań opublikowano w czasopismach międzynarodowych, monografii oraz materiałach konferencyjnych. Pełnił rolę profesora wizytującego w Uniwersytetach Kyung Hee (Korea Poluaniowa), Las Palmas Gran Canaria (Hiszpania) oraz Southern Denmark (Dania). Czynnie uczestniczył w procesie dydaktycznym oraz działaniach organizacyjnych uczelni.

Dr hab. inż. Kanstantsin Miatluk urodził się w 1964 r. w Osipowiczach na Białorusi. W 1988 r. ukończył Białoruski Państwowy Uniwersytet Techniczny. W latach 1987-1991 pracował jako naukowiec w Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku. W latach 1991-2001 był kierownikiem grupy naukowej Projektowania Systemów. Od 2001 r. pracował jako asystent na Politechnice Białostockiej. W 2006 roku obronił rozprawę doktorską nt. Geometric design of hierarchical objects by coordinator method (Projektowanie geometryczne obiektów hierarchicznych metodą z koordynatorem). Od 2007 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.