Wydział Mechaniczny PB

Zarządzenie Rektora ws. organizacji kształcenia w PB

21-09-2020
Kształcenie na Politechnice Białostockiej w roku akademickim 2020/2021 odbędzie się w trybie hybrydowym (mieszanym). Wytyczne zawiera Zarządzenie nr 1171 Rektora PB z dn. 17 września 2020 r.

Studia stacjonarne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1171 Rektora Politechniki Białostockiej, od 1 października br. wykłady, lektoraty, seminaria oraz ćwiczenia audytoryjne na studiach stacjonarnych będą prowadzone zdalnie. Wyjątek stanowią ćwiczenia audytoryjnie dla studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych, które odbędą się na terenie Uczelni.

W murach PB odbędą się laboratoria, zajęcia projektowe, pracownie specjalistyczne oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Stacjonarnie mają odbywać się także kolokwia, zaliczenia i egzaminy.

Studia niestacjonarne, doktoranckie i podyplomowe

Natomiast na studiach niestacjonarnych, doktoranckich, podyplomowych oraz w szkole doktorskiej wszystkie zajęcia mają być prowadzone na terenie Uczelni.

Reżim sanitarny

Podczas zajęć stacjonarnych obowiązuje reżim sanitarny, z uwzględnieniem bieżących zaleceń GIS oraz MNiSW. Wytyczne higieniczno-sanitarne będą opublikowane także na stronie internetowej PB.

W przypadku zajęć laboratoryjnych stanowiska pracy powinny być zorganizowane w taki sposób, żeby zapewnić 1,5-metrowy odstęp pomiędzy studentami lub, jeśli to możliwe, oddzielone przegrodami np. z pleksi. Studenci bezpośrednio przed wejściem do sali mają obowiązek zdezynfekować dłonie lub założyć jednorazowe rękawiczki, a także maseczkę lub przyłbicę, a jeśli istnieje taka potrzeba – również fartuch lub inny zestaw środków ochrony indywidualnej.

Wszystkie zajęcia, w tym również prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odbywać się będą zgodnie z rozkładami zajęć umieszczonymi na stronach internetowych wydziałów. Obowiązujące rozkłady zajęć, z uwzględnieniem tych prowadzonych w trybie zdalnym, opublikują na swoich stronach poszczególne wydziały.

Jeśli w związku z sytuacją epidemiczną funkcjonowanie Politechniki Białostockiej będzie ograniczone lub zawieszone, uczelnia płynnie przejdzie do trybu zdalnego. Zgodnie z zarządzeniem, do kształcenia zdalnego wykorzystywane będą głównie platforma edukacyjna Centrum Kształcenia Zdalnego (CKZ) oraz Microsoft Teams. Co istotne, w komunikacji między pracownikami Uczelni oraz studentami należy korzystać z adresów e-mail z subdomeną, odpowiednio: @pb.edu.pl lub @student.pb.edu.pl.

Zarządzenie nr 1171 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 17 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w Politechnice Białostockiej w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.