Wydział Mechaniczny PB

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Kontakt

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
15-351 Białystok ul. Wiejska 45C, pok. 125
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:30

mgr inż. Dorota Kunicka
85 746 92 09
d.kunicka [at] pb.edu.pl

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry

Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym (zaocznym) nie mniej niż 6 zjazdów trzydniowych w semestrze.

W trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 20 godz. zajęć dydaktycznych.

Słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, w formie zapisu elektronicznego oraz dostęp do tych materiałów za pomocą sieci Internet.

Charakterystyka studiów

Oferta studiów podyplomowych przetwórstwo tworzyw sztucznych adresowana jest głównie do absolwentów wyższych uczelni kierunków mechanicznych, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu fizykochemii polimerów, technik wspomagania komputerowego i symulacji procesów wtryskiwania oraz technik przetwarzania tworzyw termoplastycznych.

Studia podyplomowe mogą być szczególnie pomocne dla tych magistrów inżynierów, którzy podjęli, bądź będą chcieli podjąć pracę w firmach zajmujących się przetwarzaniem tworzyw sztucznych. Studia podyplomowe przetwórstwo tworzyw sztucznych mogą być również podjęte przez absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach pokrewnych, w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych.

Program studiów zawiera grupę przedmiotów ściśle specjalistycznych oraz ogólnych powiązanych z dotychczas zdobywaną wiedza inżynierską. Umożliwi to uzupełnienie wiedzy oraz lepsze zrozumienie zagadnień specjalistycznych słuchaczy w zależności od tego, w jakiej specjalności uzyskali tytuły zawodowe magistrów inżynierów.
Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach w szeroko rozumianej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe przetwórstwo tworzyw sztucznych skierowane są przede wszystkim do absolwentów Politechniki Białostockiej, którzy ukończyli studia I lub II stopnia na Wydziale Mechanicznym. Zakres studiów został opracowany w ten sposób, aby słuchacz mógł rozszerzyć kwalifikacje zawodowe o wiadomości z przedmiotów, których nie zaliczał w trakcie swoich studiów na Wydziale Mechanicznym PB. Zdobyte dodatkowe kwalifikacje zawodowe będą wysoce przydatne w wykonywanej pracy zawodowej lub wręcz niezbędne podczas jej poszukiwania, w szczególności w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być również absolwenci studiów pokrewnych do kierunków mechanicznych, w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach w szeroko rozumianej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kształcenie w tej specjalności obejmuje szeroki zakres zagadnień, zaczynając od teoretycznych aspektów fizykochemii i technologii polimerów, poprzez specjalistyczne przedmioty techniczne (w tym także związane z projektowaniem form wtryskowych oraz symulacji procesów wtrysku), aż po zagadnienia z dziedziny recyklingu i organizacji produkcji.

Absolwent studiów podyplomowych o specjalności przetwórstwo tworzyw sztucznych jest wykształcony w zakresie:

  • fizykochemi i technologii wytwarzania tworzyw sztucznych,
  • metod przetwórstwa tworzyw sztucznych,
  • procesu wtryskiwania,
  • symulacji i modelowania wtrysku,
  • konstrukcji form wtryskowych,
  • zagadnień eksploatacji form i narzędzi,
  • ustawiania i optymalizacji wtrysku,
  • organizacji i nadzoru produkcji,
  • zagospodarowania odpadów i recyklingu tworzyw sztucznych.

Absolwenci studiów podyplomowych przetwórstwo tworzyw sztucznych mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach projektujących i wytwarzających formy wtryskowe, w nadzorze pracy dużych wtryskowni, w zakładach zajmujących się recyklingiem tworzyw oraz ogólnie w firmach z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów.
Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
<!–

Baza usług rozwojowych

–>


Podane powyżej informacje o studiach podyplomowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.