Wydział Mechaniczny PB

Konferencje naukowe

International Conference on Mechatronic Systems and Materials – MSM (od 1995 r.)

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej jest współorganizatorem organizowanej corocznie Międzynarodowej Konferencji Mechatronic Systems and Materials (MSM). Spotkania te gromadzą naukowców i praktyków zajmujących się szeroko pojętą mechatroniką i związaną z nią inżynierią materiałową. Prace dotyczą m.in.: robotyki (robotów przemysłowych, robotów mobilnych, mikro-robotów), mikro-samolotów bezzałogowych, czujników pomiarowych, sterowania, materiałów inteligentnych, biomateriałów, materiałów kompozytowych i piezoelektrycznych, nanomateriałów oraz problemów związanych z nauczaniem i przygotowaniem specjalistów z zakresu mechatroniki oraz inżynierii materiałowej. W obradach uczestniczą naukowcy z Polski oraz Austrii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Japonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Turcji.


International Conference BIOMDLORE (od 2000 r.)

Międzynarodowa Konferencja Biomdlore (Biomechanics, artificial organs, locomotion, orthopaedics, rehabilitation) organizowana jest wspólnie przez Politechnikę Białostocką, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Society of Biomechanics oraz IFToMM National Committee of Lithuania. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli naukowej w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej między naukowcami pochodzącymi z różnych ośrodków naukowych na świecie. W skład Komitetu Naukowego wchodzą naukowcy z Białorusi, Polski, Włoch, Kanady, Litwy, USA, Szwajcarii i Rosji. Konferencja dotyczy szeroko pojętej biomedycyny, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów biomechaniki lokomocji człowieka, ortopedii, traumatologii, sprzętu rehabilitacyjnego, diagnostyki medycznej, analizy sygnałów biomedycznych oraz modelowania matematycznego systemów biomechanicznych.


International Symposium on Mechanics of Materials and Structures (od 2001 r.)

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej jest współorganizatorem cyklicznego (co dwa lata) Międzynarodowego Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji w Augustowie. Sympozjum uzyskało patronat Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Problematyka sympozjów obejmuje zagadnienia dotyczące metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych, zastosowanych do analizy procesów plastycznego odkształcania i pełzania, kumulacji uszkodzeń oraz pękania materiałów i elementów konstrukcyjnych, a także zagadnień dynamiki konstrukcji, problemów odwrotnych związanych z identyfikacją stanu uszkodzenia, zagadnień biomechaniki oraz nowoczesnych materiałów. Prezentowane prace stanowią swoisty przegląd tematyki badawczej oraz osiągnięć naukowych większości ośrodków akademickich w Polsce, a także ośrodków zagranicznych z USA, Kanady, Włoch, Izraela, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Rumunii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Rosji.


Konferencja PNEUMA (od 1974 r.)

Katedra Automatyki i Robotyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej organizuje cyklicznie (co dwa lata) Krajową Konferencję PNEUMA w Hołnach Mejera. Celem konferencji jest dokonanie przeglądu aktualnych prac naukowo-badawczych oraz osiągnięć krajowych i zagranicznych ośrodków uczelnianych, placówek naukowo-badawczych oraz przemysłowych w zakresie zastosowań pneumatyki. Tematyka konferencji obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące wytwarzania i przygotowania sprężonego powietrza, projektowania elementów i układów pneumatycznych, modelowania i symulacji dynamiki układów pneumatycznych, elementów i układów pneumo-hydraulicznych, elementów i układów hydraulicznych, mechanizmów manipulatorów i robotów, automatyzacji procesów przemysłowych, pomiarów w przemyśle, układów i urządzeń mechatronicznych, transportu pneumatycznego oraz pneumatyki w edukacji. W obradach uczestniczą naukowcy z Polski oraz Czech i Słowacji.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.