Wydział Mechaniczny PB

Podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań

31-10-2018

12.000.000 zł przyznało Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Białostockiej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundusze będą przeznaczone na podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych.

Dzięki temu wyróżnieniu możliwe będzie zrealizowanie trzech celów: podniesienie poziomu badań naukowych, zwiększenie znaczenia prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym oraz zwiększenie wpływu badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach. Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że w grupie dyscyplin mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn, poza Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej, uhonorowano jeszcze tylko dwie inne uczelnie.

Uzyskane fundusze Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej planuje przeznaczyć na:

 • rozbudowę bazy laboratoryjnej Szkoły Mechaniki Nowoczesnych Materiałów (skaningowy mikroskop elektronowo-jonowy SEM/FIB ze stolikiem do badań wytrzymałościowych oraz dwuosiowa pełzarka elektro-mechaniczną),
 • rozbudowę bazy laboratoryjnej Szkoły Techniki Cieplnej (analizator pomiarowy zawartości cząstek stałych w gazach, wytwornica pary z palnikiem olejowym i ekonomizerem o wydajności około 1000 kg/h, wyposażenie do budowy stanowiska do badań metodą Schlierena),
 • rozbudowę bazy laboratoryjnej Szkoły Termomechaniki Układów Tribologicznych (tribometr przeznaczony do pracy w temperaturach od -100 do +600°C),
 • zwiększenie liczby publikacji naukowych w renomowanych czasopismach oraz w materiałach konferencji, ujętych w wiodących indeksowanych międzynarodowych bazach o największym zasięgu,
 • zwiększenie liczby monografii publikowanych w renomowanych wydawnictwach,
 • zwiększenie liczby patentów na wynalazki udzielonych w państwach należących do OECD,
 • organizowanie wyjazdów studyjnych zespołów badawczych do zagranicznych renomowanych uczelni i ośrodków naukowych celem nawiązania współpracy naukowej,
 • udział zespołów badawczych w międzynarodowych konsorcjach naukowych,
 • zwiększenie mobilności międzynarodowej pracowników przez odbywanie staży naukowych w renomowanych uczelniach i ośrodkach naukowych,
 • udział pracowników w konferencjach zagranicznych, na których będą mogli zaprezentować szerokim kręgom naukowców swoje osiągnięcia oraz nawiązać współpracę z naukowcami z całego świata,
 • wzrost deponowanych publikacji pracowników w czasopismach działających w systemie Open Access,
 • intensyfikację i konsolidację współpracy nauki z biznesem.

W pilotażowym konkursie w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” 30 uczelni z całej Polski otrzyma w sumie ponad 326 mln złotych na wsparcie badań naukowych ważnych dla regionu i opracowanie długofalowej strategii rozwoju. Konkurs przygotowano pod konkretny typ szkoły wyższej – uczelni akademickiej o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu. Stanowi on odpowiedź na potrzebę równomiernego i sprawiedliwego wsparcia wszystkich uczelni w Polsce a środki z niego wypłacane będą przez cztery lata.

W każdym regionie wyszczególniono inne dyscypliny. Wybór tych dyscyplin wynikał z dwóch przesłanek. Po pierwsze z potencjału naukowego w dyscyplinach (badania naukowe w danym obszarze musiały stać w regionie na odpowiednio wysokim poziomie). Po drugie – z regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli takich obszarów gospodarki i nauki, które zidentyfikowano jako priorytetowe dla rozwoju danego regionu. Program pomyślano tak, by wsparcie otrzymały poszczególne grupy nauk, a nie tylko regiony.

Warto odnotować, że w pilotażowej edycji „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości” mogły wziąć udział uczelnie, których wydziały posiadały w określonych dyscyplinach uprawnienia do nadawania stopni oraz kategorię naukową A. Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej spełnia te wymagania – w wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo­-rozwojowej jednostek naukowych szczyci się kategorią naukową A.

Pełna lista uczelni, które otrzymały wsparcie


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.