Wydział Mechaniczny PB

Praktyki kierunkowe

PRAKTYKI STUDENCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Praktyka kierunkowa jest integralną częścią planu studiów i stanowi istotny element przygotowania zawodowego studenta do przyszłej pracy zawodowej.

Zaliczenie praktyki jest obowiązkowe.

Wydział prowadzi (z pomocą Rady Przedsiębiorców) bazę zakładów pracy, przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, w których studenci odbywają praktyki.

Studia II stopnia – praktyka trzytygodniowa (15 dni roboczych):

 • 01.02.2021 r. – 19.02.2021 r.
 • 05.07.2021 r. – 23.07.2021 r.
 • 26.07.2021 r. – 13.08.2021 r.
 • 16.08.2021 r. – 03.09.2021 r.

Studia I stopnia – praktyka czterotygodniowa (20 dni roboczych):

 • 05.07.2021 r. – 30.07.2021 r.
 • 02.08.2021 r. – 27.08.2021 r.
 • 30.08.2021 r. – 24.09.2021 r.
 • Mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne II stopnia
  dr inż. Anna Falkowska, pok. M-334, a.falkowska [at] pb.edu.pl, 571-443-025
 • Mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne II stopnia
  dr inż. Ewa Mrozek, pok. M-343, e.mrozek [at] pb.edu.pl, 571-443-032
 • Automatyka i robotyka – studia stacjonarne
  dr inż. Leszek Ambroziak, pok. M-317, l.ambroziak [at] pb.edu.pl,  571-443-041
 • Inżynieria biomedyczna – studia stacjonarne
  dr inż. Marcin Klekotka, pok. M-305, m.klekotka [at] pb.edu.pl, 500-003-866
 • Mechatronika – studia stacjonarne
  dr inż. Mariusz Bogdan, pok. M-306, m.bogdan [at] pb.edu.pl, 571-443-043

 

 1. Student ma obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów.
 2. Program i sposób zaliczania praktyk zawodowych ustala Dziekan.
 3. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w wybranym przez studenta zakładzie pracy, jeśli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyki.
 1. Studenci, którzy będą odbywać praktykę obowiązkową, w celu zawarcia umowy o organizację praktyki zawodowej z zakładem pracy, powinni złożyć do opiekuna praktyki podanie skierowane do Dziekana i Formularz zgłoszenia.
 2. Umowę o organizację praktyki kierunkowej sporządza opiekun. Ramowy program praktyki kierunkowej, dla danego kierunku, jest dołączany do umowy o organizację praktyki kierunkowej.
 3. Student w czasie trwania kierunkowej praktyki zgodnej z programem studiów jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywa Uczelnia.
 4. Po zakończeniu praktyki należy złożyć do opiekuna praktyk Sprawozdanie z praktyki zawodowej oraz Tygodniową Kartę Pracy. Karta musi być podpisana przez Zakładowego Opiekuna Praktyk.
 5. Studenci na pisemny wniosek mają prawo do zaliczenia jako praktyki zawodowej (kierunkowej):
 • zatrudnienia w kraju lub za granicą, jeśli charakter pracy spełnia wymogi programu praktyki zawodowej,
 • udziału w obozie naukowym/szkole letniej o profilu zgodnym z programem praktyki zawodowej,
 • innych form aktywności zawodowej spełniających wymogi programu praktyki zawodowej m. in. odbywanie staży zawodowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie pracy na innych podstawach prawnych (np. wolontariat).

6. Studenci, którzy będą zaliczać praktykę kierunkową na podstawie pracy lub innych działalności powinni złożyć podanie do Dziekana wraz z kserokopią umowy o pracę oraz oświadczenie dotyczące uznania pracy zawodowej w poczet praktyki zawodowej.
W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej dodatkowo kserokopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

Zasady odbywania praktyki zawodowej na Wydziale Mechanicznym (PDF, wersja skanowana, 95 KB)

Załącznik nr 1 Wzór podania o praktykę (26 KB)

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia (28 KB)

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z praktyki oraz tygodniowa karta pracy (36 KB)

 

Zaliczenie praktyki na podstawie pracy lub innej formy działalności
Załącznik nr 4 Wzór podania o zaliczenie praktyki na podstawie pracy lub innej formy działalności (26 KB)   
Oświadczenie o osiągniętych efektach mechanika i budowa maszyn (78 KB)
Oświadczenie o osiągniętych efektach mechatronika studia I stopnia (77 KB)
Oświadczenie o osiągniętych efektach mechatronika studia II stopnia (77 KB)
Oświadczenie o osiągniętych efektach inżynieria biomedyczna studia I stopnia, studia rozpoczęte przed 2018/2019 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 275 KB)
Oświadczenie o osiągniętych efektach inżynieria biomedyczna studia I stopnia, studia rozpoczęte w 2018/2019 i później (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 276 KB)
Oświadczenie o osiągniętych efektach inżynieria biomedyczna studia II stopnia (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 276 KB)
Oświadczenie o osiągniętych efektach inżynieria materiałowa i wytwarzania studia I stopnia (77 KB)
Oświadczenie o osiągniętych efektach automatyka i robotyka (277 KB)

 

Załącznik nr 5 Wzór umowy o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej (18 KB) – umowa w 3 egzemplarzach (15 KB)

Załącznik do umowy o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej studentów Politechniki Białostockiej-mechanika i budowa maszyn (PDF, wersja skanowana, 249 KB) Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Załącznik do umowy o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej studentów Politechniki Białostockiej-automatyka i robotyka (PDF, wersja skanowana, 230 KB) Studia I i II stopnia, stacjonarne

Załącznik do umowy o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej studentów Politechniki Białostockiej-inżynieria biomedyczna (PDF, wersja skanowana, 231 KB)Studia I i II stopnia, stacjonarne

Załącznik do umowy o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej studentów Politechniki Białostockiej-mechatronika (PDF, wersja skanowana, 227 KB) Studia I i II stopnia, stacjonarne

Załącznik do umowy o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej studentów Politechniki Białostockiej-inżynieria materiałowa i wytwarzania (PDF, wersja skanowana, 219 KB) Studia I stopnia, stacjonarne

 

Załącznik nr 6 Wzór porozumienia w sprawie odbycia praktyki zawodowej nie wynikającej z planów studiów (94 KB)

Mechanika i budowa maszyn oraz Inżynieria materiałowa i wytwarzania:

 • SaMASZ sp. z o.o.
 • ARCTOS s.c.
 • PRONAR sp. z o.o.
 • AC S.A.
 • POLMOZBYT PLUS sp. z o.o.
 • JAZON sp. z o.o.
 • PIMAR-PLASTICS s.c.
 • PILKINGTON IGP sp. z o. o.
 • ABB sp. z o. o.
 • TERMITECH A.T. JAROSZEWICZ SP. J.
 • BIACOMEX S.A.
 • KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.
 • BIAZET S.A.
 • SUPON sp. z o.o.
 • PREZOT sp. z o. o.
 • PROMOTECH sp. z o.o.
 • Zakłady Osprzętu Samochodowego PROMOT
 • UNIMOT sp.j.
 • ZAKŁAD PRODUKCJI NARZĘDZI BIANAR sp. z o.o.
 • MEDGAL sp. z o.o.
 • Zakłady Maszynowe HAMECH sp. z o.o.
 • SUEMPOL sp. z o.o.
 • Metal-Fach sp. z o.o.
 • EuropeGAS sp. z o.o.
 • ZAKREM sp. z o.o.
 • AGRO-BUD Józef Kossakowski
 • ALFACO POLSKA sp. z o.o.
 • KAN Sp. z o.o.
 • DARMET sp. z o.o.
 • BISON CHUCHS S.A.
 • PPHU STELMET Paweł Białozor, Karol Białozor s.c.
 • Rosti Poland sp. z o.o.
 • LPGTECH sp. z o.o.

Automatyka i robotyka oraz Mechatronika:

 • Kompania Piwowarska S.A.
 • Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.
 • Rosti Poland sp. z o.o.
 • Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
 • Transition Technologies
 • Nordhus S.A.
 • IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Orla
 • Wodociągi Białostockie
 • Pronar sp. z o.o.
 • GASSTECH Przedsiębiorstwo Produkcyjne sp. z o.o.
 • Coral W. Perkowski J. Perkowski Sp.j.

Inżynieria biomedyczna

 • Centrum Ortopedyczno Protetyczne Dmitrij Trashkou
 • Centrum Protetyczno-Ortopedyczne
 • Centrum Protetyczno-Ortopedyczne,
 • Vigo-Ortho Polska
 • DEVIPOL Zbigniew Matysewicz
 • Medgal Sp. z o.o.
 • ChM sp. z o.o.
 • Zakład Technologii Ceramik Instytutu Ceramik i Materiałów Budowlanych
 • Instytut Sportu
 • Ort-Medical Vita
 • VIGO-Ortho Polska
 • Pracownia Zaopatrzenia Ortopedycznego Skoliort
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.