Wydział Mechaniczny PB

Studenci z Polski

Wyjedź na Erasmusa! (film)

Sprawdź najnowszą ofertę programu ERASMUS+

 

PRZYPOMINAMY:

 • Wynik egzaminu ważny jest na wyjazd w sem. letnim 2017/18 i zimowym 2018/19.
 • Rekrutacja dotyczy wyjazdu w semestrze letnim 2017/18, więc przyjmowane są wyłącznie dokumenty (świadectwa, zaświadczenia) związane z tym terminem.
 • Na każdym stopniu studiów można wyjechać na 12 miesięcy!
 • Stypendyści programu LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ (którzy odbyli studia lub praktyki) w ANKIECIE KANDYDATA wpisują 100%
 • Aby wyjechać w momencie wyjazdu trzeba być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia już w pierwszym semestrze może wyjechać absolwent studiów I stopnia PB. Absolwenci studiów I stopnia innych uczelni mogą wyjechać dopiero po zaliczeniu dwóch semestrów w PB.

 

Harmonogram działań dot. Programu Erasmus+ na semestr zimowy 2017/2018 – dla studentów

23 października (poniedziałek)
 • egzamin z języka angielskiego organizowany przez BWM na wyjazd studentów w sem. letnim 2017/2018
  i zimowym 2018/2019, kraje programu (KA-103) i kraje partnerskie (KA-107),
 • ostateczny termin przyjmowania przez BWM dokumentów potwierdzających kompetencje językowe
  kandydatów na wyjazd w sem. letnim 2017/2018, kraje programu (KA-103) i kraje partnerskie (KA-107)
27 października (piątek)
 • ostateczny termin powiadomienia koordynatora wydziałowego PB o chęci pozostania na II semestr
  (dot. studentów, którzy wyjechali w sem. zimowym 2017/2018), kraje programu (KA-103),
 • ogłoszenie wyników egzaminu przez BWM, kraje programu (KA-103) i kraje partnerskie (KA-107)
31 października (wtorek) 31.10.2017 – termin przyjmowania ANKIET KANDYDATA na wyjazd,w semestrze letnim 2017/2018, KA-103
6 listopada (poniedziałek) termin przyjmowania ANKIET KANDYDATA przez BWM na wyjazd w semestrze letnim 2017/2018, KA-107
6 listopada (poniedziałek) ogłoszenie wyników po kwalifikacjach wydziałowych, (ustalenie listy osób zakwalifikowanych do
konkretnych uczelni – wyjazd w semestrze letnim 2017/2018 i listy osób przedłużających pobyt), KA-103

 

I. Ogólne warunki wyjazdu

Wyjazd na studia trwa 1 lub 2 semestry, a na praktyki 2 lub 3 miesiące. Łączny kapitał do wykorzystania w ciągu każdego cyklu studiów to 12 miesięcy.

Student ubiegający się o wyjazd na studia musi w momencie ubiegania się o wyjazd posiadać:

 • minimalną średnią ocen 3.2,
 • znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną egzaminem językowym,
 • dług kredytowy nie większy niż 6 pkt. ECTS z całego okresu studiów (w momencie wyjazdu).

Student wyjeżdżający na praktykę sam zajmuje się poszukiwaniem praktyki związanej z kierunkiem studiów (można ją odbyć także jako praktykę obowiązkową). Zapisy prowadzone są do wyczerpania środków.

II. Stypendium

W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:

 • stypendium główne (wypłacane w EUR)
 • stypendium główne + dodatek socjalny (dodatek dla studentów pobierających stypendium socjalne w PB – ok. 800 PLN/mies. Całość wypłacana w PLN z funduszu PO WER)

STAWKI STYPENDIUM ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018

Kraje Wysokość stypendium głównego
(wyjazd na studia)
Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym
(wyjazd na studia)
miesięczna stawka
dla studentów z niepełnosprawnością
(w złotych)
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 EUR/mies. 3015 zł/mies. 2153 EUR/mies.
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450 EUR/mies. 2799 zł/mies. 1938 EUR/mies.
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, FYROM 350 EUR/mies. 2369 zł/mies. 1507 EUR/mies.

III. Zaliczenia

Zaliczenia przedmiotów ustalonych wcześniej w Learning Agreement odbywają się wg zasad uczelni przyjmującej.
W przypadku niezaliczenia przedmiotu za granicą, student uzyskuje dodatkowe podejście po powrocie w ramach sesji poprawkowej (może się także ubiegać o przedłużenie sesji). Punkty ECTS otrzymuje z miejsca zaliczenia.

IV. Wyjazd absolwentów

Na praktyki w programie Erasmus+ może wyjechać również absolwent PB. Kandydat musi zostać zrekrutowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Studenci Wydziału Mechanicznego mają możliwość studiowania na jednej z 54 Uczelni zagranicznych, w tym:

 • Czechy CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
 • Dania UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
 • Francja UNIVERSITE BORDEAUX
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE CORDOBA
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE VIGO
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
 • Litwa VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY
 • Łotwa RIGA AERONAUTICAL INSTITUTE
 • Macedonia S. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
 • Niemcy UNIVERSITY OF KAISERSLAUTERN
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO
 • Słowacja TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 • Słowenia UNIVERSITY OF LJUBLJANA
 • Turcja FIRAT UNIVERSITY
 • Węgry SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY
 • Włochy POLITECNICO DI MILANO

 

Więcej informacji o Erasmus+

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.