Wydział Mechaniczny PB

Studenci z Polski

Studentki na Erazmusie

Wyjedź na Erasmusa! (film)

Sprawdź najnowszą ofertę programu ERASMUS+

Harmonogram działań dot. Programu Erasmus+ na semestr letni 2021/2022

 • 15-23.03.2021 – KWALIFIKACJE JĘZYKOWE: zapisy na egzamin z j. angielskiego lub dostarczanie zwolnień z egzaminu do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej;
 • 03.2021– EGZAMIN z j. angielskiego;
 • 03.2021 – wyniki egzaminu i ostateczne zakończenie kwalifikacji językowych;
 • do 07.04.2021 – składanie Ankiet Kandydata – studenci Wydziału Mechanicznego umieszczają uzupełnione Ankiety w skrzynce przy p. 102;
 • do 09.04.2021 – ogłoszenie wyników rekrutacji.

Zainteresowanych studentów zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku, gdzie publikowane będą materiały na temat Programu Erasmus+, uczelni partnerskich oraz organizowanych spotkań online towarzyszących rekrutacji.

PRZYPOMINAMY:

 • Wynik egzaminu ważny jest na wyjazd w sem. zimowym i letnim 2021/22;
 • Rekrutacja dotyczy wyjazdu w semestrze zimowym 2021/22, więc przyjmowane są wyłącznie dokumenty (świadectwa, zaświadczenia) związane z tym terminem;
 • Na każdym stopniu studiów można wyjechać na 12 miesięcy!
 • Stypendyści programu LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ (którzy odbyli studia lub praktyki) w ANKIECIE KANDYDATA wpisują 100%;
 • Aby wyjechać w momencie wyjazdu trzeba być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia już w pierwszym semestrze może wyjechać absolwent studiów I stopnia PB. Absolwenci studiów I stopnia innych uczelni mogą wyjechać dopiero po zaliczeniu dwóch semestrów w PB.

I. Ogólne warunki wyjazdu

Wyjazd na studia trwa 1 lub 2 semestry, a na praktyki 2 lub 3 miesiące. Łączny kapitał do wykorzystania w ciągu każdego cyklu studiów to 12 miesięcy.

Student ubiegający się o wyjazd na studia musi w momencie ubiegania się o wyjazd posiadać:

 • minimalną średnią ocen 3.2,
 • znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną egzaminem językowym,
 • dług kredytowy nie większy niż 6 pkt. ECTS z całego okresu studiów (w momencie wyjazdu).

Student wyjeżdżający na praktykę sam zajmuje się poszukiwaniem praktyki związanej z kierunkiem studiów (można ją odbyć także jako praktykę obowiązkową). Zapisy prowadzone są do wyczerpania środków.

Więcej informacji na stronie

II. Stypendium

W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:

 • stypendium główne (wypłacane w EUR)
 • stypendium główne + dodatek socjalny (dodatek dla studentów pobierających stypendium socjalne w PB. Całość wypłacana w PLN z funduszu PO WER)

STAWKI STYPENDIUM ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021

Kraje miesięczna stawka
(w euro)
miesięczna stawka
z dodatkiem socjalnym
(w złotych)
miesięczna stawka 
dla studentów niepełnosprawnych
(w złotych)
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia
Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania

520

3069

2217

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy, Portugalia, Włochy

500

2984

2131

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
FYROM, Litwa, Łotwa, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

2771

1918

III. Zaliczenia

Zaliczenia przedmiotów ustalonych wcześniej w Learning Agreement odbywają się wg zasad uczelni przyjmującej.
W przypadku niezaliczenia przedmiotu za granicą, student uzyskuje dodatkowe podejście po powrocie w ramach sesji poprawkowej (może się także ubiegać o przedłużenie sesji). Punkty ECTS otrzymuje z miejsca zaliczenia.

IV. Wyjazd absolwentów

Kandydat musi zostać zrekrutowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego). Okres mobilności absolwenta wlicza się do „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów. W programie Erasmus+ student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. To jest właśnie „kapitał wyjazdowy”. Wyjazd na praktykę trwa 2 lub 3 miesiące. Mobilności absolwentów nie mogą być finansowane z projektu PO WER.

 1. Student uzupełnia Wniosek dla absolwentów oraz LA (Learning Agreement for Traineeships- before the mobility) i przesyła je do m.orpik [at] pb.edu.pl w celu wstępnego sprawdzenia.
 2. Student dostarcza do BWM oryginał LA i Wniosek (dokumenty z oryginalnymi podpisami wszystkich stron) przed terminem obrony.
 3. Student/absolwent PB przesyła do BWM mailem wypełnione ZAŚWIADCZENIE DO NFZ- WYJAZD NA PRAKTYKĘ.
 4. Student/absolwent PB odbiera z BWM podpisane ZAŚWIADCZENIE DO NFZ i udaje się do właściwego oddziału NFZ.
 5. Student/absolwent PB dostarcza do BWM kopię karty EKUZ oraz potwierdzenie ubezpieczenia NNW i OC w pracy.
 6. Student/absolwent PB przesyła do BWM mailem wypełniony DRUK PRZELEWU z danymi konta.
 7. Student/absolwent wypełnia test językowy online przesłany z systemu OLS (jeśli zostanie mu przyznany).
 8. Student/absolwent PB podpisuje w BWM umowę finansową z PB (najpóźniej tydzień przed wyjazdem!).
 9. Absolwent PB wyjeżdża na praktykę (wyjazd po obronie!).

Formularze do pobrania przed wyjazdem na praktyki

Studenci Wydziału Mechanicznego mają możliwość studiowania na jednej z 61 uczelni zagranicznych, w tym:

 • Czechy CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
 • Dania UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
 • Francja UNIVERSITE BORDEAUX
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE CORDOBA
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE VIGO
 • Hiszpania UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
 • Litwa VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY
 • Łotwa RIGA AERONAUTICAL INSTITUTE
 • Macedonia S. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
 • Niemcy UNIVERSITY OF KAISERSLAUTERN
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA
 • Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO
 • Słowacja TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 • Słowenia UNIVERSITY OF LJUBLJANA
 • Turcja FIRAT UNIVERSITY
 • Węgry SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY
 • Włochy POLITECNICO DI MILANO

 

Więcej informacji o Erasmus+

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.