Wydział Mechaniczny PB

Akredytacja KAUT

10-07-2019

Z dumą informujemy, że dwa kierunki studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej przeszły pomyślnie akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych i otrzymały certyfikaty EUR-ACE® European Accreditation of Engineering Programmes.

KAUT udzieliła akredytacji kierunkom mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka (studia I oraz II stopnia) prowadzonym na Wydziale Mechanicznym PB na okres pięciu lat, czyli na lata akademickie od 2018/2019 do 2022/2023.

Akredytacja jest procesem, w którym określa się, czy program edukacyjny studiów spełnia ustanowione przez agendę akredytacyjną kryteria jakości, które gwarantują satysfakcjonujący poziom kształcenia. Efektem akredytacji jest opinia informująca czy program lub uczelnia spełnia te kryteria. W toku akredytacji ocenia się cele kształcenia i ich realizację, porównując je do standardów. Akredytacja jest także potwierdzeniem wysokiego poziomu naukowego Wydziału Mechanicznego PB.

O akredytację KAUT mogą ubiegać się tylko jednostki, które na dzień przekazania do KAUT Raportu Samooceny posiadają ważną na dany rok akademicki pozytywną ocenę instytucjonalną lub pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku studiów zgłaszanym do akredytacji. Polska Komisja Akredytacyjna stwierdziła, iż wysoka jakość kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej. Natomiast kierunek automatyka i robotyka otrzymał ocenę pozytywną (w tym aż trzy cząstkowe oceny wyróżniające).

Warto również podkreślić, że akredytowanym kierunkom KAUT nadaje europejski certyfikat jakości EUR-ACE® (European Accreditation of Engineering Programmes) przyznane w ramach procedury European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Wyniki akredytacji KAUT uwzględniane są też w corocznym rankingu „Perspektyw”.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) w 2001 roku. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele każdej z 24 uczelni (głównie technicznych) będących sygnatariuszami „Porozumienia KRPUT w sprawie zapewnienia jakości kształcenia” i przedstawiciel KRPUT. Siedzibą Komisji jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Działania KAUT nawiązują do „Porozumienia”, w którym nacisk położony jest na podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie jasnych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów, tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów oraz promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

Więcej informacji na stronie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych: http://www.kaut.agh.edu.pl/akredytacja/aktualne-akredytacje/


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.