Wydział Mechaniczny PB

Nowatorskie badania na Wydziale Mechanicznym

30-07-2021

Pracownicy Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej od 01.04.2020 roku realizują projekt „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym przedmiotem badań projektu jest zastosowania mikroorganizmów w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań w nowoczesnych technologiach, zwłaszcza w projektowaniu i wytwarzaniu nowych, nanokompozytowych, materiałów. Najważniejszym zadaniem projektu jest wytworzenie biokompozytów nowej generacji. Biokompozyty powstaną z połączenia nanocząstek srebra i tlenku cynku z modyfikowaną krzemionką pozyskaną z pancerzyków okrzemek (jednokomórkowych glonów tworzących kolonie) oraz nanometali z białkami izolowanymi z serwatki.

Badania prowadzone przez naukowców Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, będącej jednym z konsorcjantów tego interdyscyplinarnego projektu, ogniskują się na możliwościach gospodarczego wykorzystania nowej generacji kompozytowych biomateriałów. Na realizację swojej części zadań uczelnia otrzyma 3 498 748,90 zł. Prowadzone badania pozwalają na pozyskanie nowej wiedzy podstawowej, zaś w aspekcie praktycznym ogniskują się na wytworzeniu biokompozytów o osnowie polimerowej posiadających poprawione właściwości mechaniczne i, jednocześnie, mniejszą gęstość. Biokompozytów, stosowanych do druku 3D techniką FDM.

Mikrofotografia wykonana techniką skaningowej mikroskopii elektronowej. Widoczny jest pojedynczy, cylindryczny pancerzyk okrzemki w osnowie polimerowej. Wnętrze pancerzyka jest puste.
Mikrofotografia wykonana techniką skaningowej mikroskopii elektronowej. Widoczny jest pojedynczy, cylindryczny pancerzyk okrzemki w osnowie polimerowej. Wnętrze pancerzyka jest wypełnione osnową polimerową.

Mikrofotografia wykonana techniką skaningowej mikroskopii elektronowej. Widoczne są nieregularne struktury osnowy polimerowej na przełomie oraz cylindryczne, ażurowe pancerzyki okrzemek częściowo zanurzone w osnowie.
Zdjęcie przedstawia trójwymiarową projekcję sześcianu wypełnionego równomiernie nieregularnymi jasnymi kształtami

Fotografia SEM modelu kompozytu z pancerzykami okrzemek pustym i wypełnionym osnową polimerową (góra) przełomu filamentu do druku 3D (środek) i tomogram filamentu wykonany techniką mikrotomografii komputerowej (prawa)

Z uwagi na bardzo dobre powinowactwo biokrzemionki do tkanek żywych organizmów, naukowcy Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej podjęli również problematykę wytwarzania nowych biokompozytów do zastosowań stomatologicznych.

 

Mikrofotografia wykonana techniką skaningowej mikroskopii elektronowej. Na pierwszym planie znajduje się cylindryczny pancerzyk okrzemki, który jest wypełniony osnową. Pancerzyk jest połowicznie zanurzony w osnowie. Resztę zdjęcia zajmują nieregularne szare kształty, opisane jako osnowa hydrożelowa.

Biokompozyt z cementem szkło-jonomerowym

Projekt jest realizowany w konsorcjum złożonym z największych ośrodków akademickich w kraju. Liderem projektu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Partnerami Politechniki Białostockiej w tym projekcie są: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Polscy naukowcy współpracują również z partnerami zagranicznymi z Uniwersytetu w Ohio (USA) oraz z Instytutu Technologii Ceramicznych i Systemów IKTS Fraunhofera w Dreźnie (Niemcy). Kierownikiem całego projektu jest prof. dr hab. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN, koordynatorem w PB prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski, natomiast w skład zespołu realizującego projekt na Wydziale Mechanicznym wchodzą: dr inż. Michał Kawalec – lider, dr inż. Rafał Molak, dr inż. Izabela Zgłobicka, dr inż. Magdalena Łępicka, dr inż. Magdalena Joka, mgr inż. Adrian Dubicki oraz mgr Hussam Al Saoud.

Projekt jest finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, konkurs TEAM-NET. Realizacja projektu potrwa do 29.12.2022 r.

Logo Funduszy Europejskich


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.