Wydział Mechaniczny PB

Zaawansowane systemy CAx

Kontakt

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
15-351 Białystok ul. Wiejska 45C, pok. 125
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:30

mgr inż. Dorota Kunicka
85 746 92 09
d.kunicka [at] pb.edu.pl

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry

Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym (zaocznym) nie mniej niż 6 zjazdów trzydniowych w semestrze.

W trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 20 godz. zajęć dydaktycznych.

Słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, w formie zapisu elektronicznego oraz dostęp do tych materiałów za pomocą sieci Internet.

Charakterystyka studiów

Oferta studiów podyplomowych zaawansowane systemy CAX adresowana jest głównie do absolwentów wyższych uczelni kierunków mechanika i budowa maszyn, którzy stanowią, bądź chcą stanowić kadrę inżynieryjno-techniczną przedsiębiorstw branży mechanicznej lub chcą podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko pojętych systemów CAX.

Studia podyplomowe zaawansowane systemy CAX mogą być również podjęte przez absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach pokrewnych, w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności zawodowych. Plan studiów podstawowy nacisk kładzie na praktyczne zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi systemami CAD/CAM/CAE.

Studia te mają na celu przygotowanie pracowników do samodzielnego opracowywania projektów z branży mechanicznej. Prowadzone przedmioty mają na celu prezentację technik i metod związanych z: projektowaniem, doborem materiałów na konstrukcje, obliczeniami inżynierskimi weryfikującymi przyjmowane założenia, badaniami sprawdzającymi opracowywane konstrukcje oraz technikami umożliwiającymi wytwarzanie i kontrolę wymiarową opracowywanych prototypów.
Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach w szeroko rozumianej branży mechanicznej.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe na specjalności zaawansowane systemy CAX skierowane są przede wszystkim do absolwentów Politechniki Białostockiej, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn. Zakres studiów został opracowany w ten sposób, aby słuchacz mógł rozszerzyć kwalifikacje zawodowe o wiadomości z przedmiotów, których nie zaliczał w trakcie swoich studiów na Wydziale Mechanicznym PB, a które są przydatne podczas pracy inżynierskiej związanej z przygotowywaniem projektów koncepcyjnych, szczegółowych i realizacyjnych w branży mechanicznej.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być również absolwenci studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, technika rolnicza i leśna, edukacja techniczno-informatyczna lub II stopnia na kierunku automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, a także na kierunkach pokrewnych, w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił wykorzystywać nowoczesna narzędzia i techniki komputerowego wspomagania prac:

  • projektowych CAD (modelowania geometrycznego 2D i 3D),
  • związanych z procesem wytwarzania wyrobów CAM (generowanie procedur technologicznych na różnego typu obrabiarki sterowane numerycznie),
  • związanych z analizowaniem różnego rodzaju zagadnień powiązanych z oceną bezpieczeństwa elementów maszyn i konstrukcji CAE (obliczenia inżynierskie wspomagane komputerowo wykorzystujące metody elementów skończonych MES).

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach w szeroko rozumianej branży mechanicznej. Nabyte przez słuchaczy umiejętności powinny przyczynić się do awansu zawodowego oraz wprowadzania przez nich nowych technik projektowych i technologicznych w firmach ich zatrudniających.

Absolwent studiów podyplomowych o specjalności zaawansowane systemy CAX jest wykształcony w zakresie:

  • bryłowego modelowania geometrycznego jedno i wieloobiektowego;
  • projektowania konceptualnego, szczegółowego i realizacyjnego;
  • projektowania współbieżnego i sekwencyjnego;
  • projektowania rutynowego, innowacyjnego i kreatywnego;
  • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z użyciem systemów CAM;
  • stosowanych obliczeń inżynierskich oceniających stan wytężenia konstrukcji i sprawdzających stopień ich bezpieczeństwa;
  • doboru materiałów na konstrukcje inżynierskie.

Absolwenci studiów zaawansowane systemy CAX mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach konstrukcyjnych, technologicznych, w działach badawczo rozwojowych zakładów branży mechanicznej.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów.
Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Baza usług rozwojowych


Podane powyżej informacje o studiach podyplomowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.