Wydział Mechaniczny PB

Akredytacja kierunków studiów

Na Wydziale Mechanicznym jeden kierunek studiów ma ocenę wyróżniającą, natomiast dwa kierunki studiów mają oceny pozytywne Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek studiów mechatronika nie był jeszcze akredytowany.

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadził ocenę jakości kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, iż wysoka jakość kształcenia prowadzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej na kierunku mechanika i budowa maszyn na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej.

Pięć spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów oceny programowej uzyskało ocenę wyróżniającą:

 • koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni;
 • program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia;
 • kadra prowadząca proces kształcenia;
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia;
 • infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia.

Natomiast kryteria:

 • skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • umiędzynarodowienie procesu kształcenia;
 • opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia,

otrzymały ocenę „w pełni”.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 613/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. wydało ocenę wyróżniającą w sprawie oceny programowej na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Następna ocena programowa na kierunku mechanika i budowa maszyn została przewidziana na rok akademicki 2025/2026.

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadził ocenę jakości kształcenia na kierunku automatyka i robotyka.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku automatyka i robotyka studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Spośród przyjętych przez Komisję ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryteria:

 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia;
 • opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia

uzyskały ocenę wyróżniającą.

Natomiast pozostałe kryteria:

 • koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni;
 • program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia;
 • skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • kadra prowadząca proces kształcenia;
 • umiędzynarodowienie procesu kształcenia;
 • infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia

otrzymały ocenę „w pełni”.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 647/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. wydało ocenę pozytywną w sprawie oceny programowej na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Następna ocena programowa na kierunku automatyka i robotyka została przewidziana na rok akademicki 2023/2024.

Polska Komisja Akredytacyjna na podstawie uchwały nr 245/2021 z 8 kwietnia 2021 r. przyznała pozytywną ocenę kierunkowi Inżynieria biomedyczna prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

PKA stwierdziła, że proces kształcenia realizowany na Politechnice Białostockiej umożliwia studentom kierunku inżynieria biomedyczna osiągniecie założonych efektów uczenia się dla studentów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Akredytacja została przyznana do roku akademickiego 2026/2027.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.