Browse By

Studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe na kierunki: Automatyzacja procesów przemysłowych oraz Nowoczesne techniki wytwarzania została zakończona 14.11.2016 r. Obecnie trwają zajęcia. Planowany termin zakończenia studiów – 30.11.2017 r.

UWAGA
Nadal prowadzimy rekrutację na pozostałe kierunki (do 31.03.2017).
Ciągle czekamy na chętnych!
Poszerz swoje kwalifikacje zawodowe!

STUDIA PODYPLOMOWE NA WYDZIALE MECHANICZNYM:

W ofercie edukacyjnej Wydziału Mechanicznego oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich możecie Państwo znaleźć również studia podyplomowe, które są uzupełnieniem oferty dydaktycznej. Kandydaci, którzy zechcą zapisać się na studia podyplomowe, mogą wybrać jedne spośród 6 proponowanych.

studia-podyplomowe
Proponowane studia podyplomowe uwzględniają potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów, którym najczęściej zależy na doskonaleniu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, zyskaniu zupełnie nowych kwalifikacji czy też rozwinięciu zainteresowań. Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia.

Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele akademiccy z Politechniki Białostockiej oraz wysoko wykwalifikowani specjaliści – eksperci ze swoich dziedzin.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych znajdziecie Państwo w zakładkach. Serdecznie zapraszamy.

Akty prawne dotyczące studiów podyplomowych

      Regulamin studiów podyplomowych – ujednolicony

      Wzór umowy o kształcenie na studiach podyplomowych

      Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych