Browse By

Studia podyplomowe

UWAGA

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych została
przedłużona do 4 września 2017 r.

STUDIA PODYPLOMOWE NA WYDZIALE MECHANICZNYM:

W ofercie edukacyjnej Wydziału Mechanicznego oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich możecie Państwo znaleźć również studia podyplomowe, które są uzupełnieniem oferty dydaktycznej. Kandydaci, którzy zechcą zapisać się na studia podyplomowe, mogą wybrać jedne spośród 6 proponowanych.

studia-podyplomowe
Proponowane studia podyplomowe uwzględniają potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów, którym najczęściej zależy na doskonaleniu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, zyskaniu zupełnie nowych kwalifikacji czy też rozwinięciu zainteresowań. Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia.

Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele akademiccy z Politechniki Białostockiej oraz wysoko wykwalifikowani specjaliści – eksperci ze swoich dziedzin.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych znajdziecie Państwo w zakładkach. Serdecznie zapraszamy.

Akty prawne dotyczące studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych

Wzór umowy o kształcenie na studiach podyplomowych

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe