Wydział Mechaniczny PB

Prace i egzaminy dyplomowe

Prace dyplomowe

Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych reguluje zarządzenie nr 1061 Rektora Politechniki Białostockiej z 24 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia „Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej na Politechnice Białostockiej”.

Zarządzenie nr 1061 JM Rektora z 24 grudnia 2019 (1 MB)

Prace dyplomowe – dokumenty

Układ elementów pracy dyplomowej (312 KB)

Karta tytułowa PL (48 KB)

Karta tytułowa EN/ Title card (48 KB)

Karta dyplomowa PL (60 KB)

Karta dyplomowa EN/ Diploma form (58 KB)

Streszczenie w wybranym języku nowożytnym (23 KB)

Streszczenie w wybranym języku nowożytnym EN/ Subject of diploma thesis (46 KB)

Oświadczenie (16 KB)

Zasady zapisu pracy dyplomowej na nośniku (61 KB)

Wymagania dotyczące sposobu przygotowania prac dyplomowych (433 KB)

Recenzja pracy dyplomowej

Zasady procesu dyplomowania

Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na Wydziale Mechanicznym (3 MB)

Tematy prac dyplomowych

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia będą mogli dokonać wyboru tematu pracy dyplomowej w Dziekanacie w terminie do 20.05.2021r.

Przed wyborem temat należy skonsultować z promotorem. Temat zostanie przydzielony po zaakceptowaniu przez promotora.

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2021/2022 Studia pierwszego stopnia


Egzaminy dyplomowe

UWAGA DYPLOMANCI!

Przed egzaminem dyplomowym należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego poniższe dokumenty.

   1. Pracę dyplomową 1 egzemplarz wraz z płytą CD. Praca dyplomowa powinna zawierać oceną promotora na karcie dyplomowej (Na oryginale karty dyplomowej) oraz podpis studenta i promotora na stronie tytułowej. Zgodnie z paragrafem 7 Załącznika nr 7 do Zarządzenia JM Rektora praca dyplomowa powinna być wydrukowana z systemu APD (nadruk liczby kontrolnej na dole strony).
   2. Wniosek o wydanie dyplomu: 
    Wniosek o wydanie dyplomu dla osób, które rozpoczęły kształcenie przed 2019/2020 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 69 KB)
    Wniosek o wydanie dyplomu dla osób rozpoczynających/ wznawiających kształcenie w 2019/20 i później (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 76 KB)
   3. 4 zdjęcia zdjęcia w stroju galowym lub 5 zdjęć w stroju galowym – w przypadku dyplomu z odpisem w języku angielskim
   4. Pokwitowanie opłaty za druki dyplomów – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020
    60 zł bez odpisu w języku angielskim
    lub
    100 zł z odpisem w języku angielskim.
    Opłatę należy wnieść na niżej wymieniony numer konta:
    30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
    z dopiskiem: studia stacjonarne lub niestacjonarne.
   5. Studenci, którzy rozpoczęli / wznowili studia od roku 2019/2020 nie wnoszą opłaty za dyplom.

Wymogi dotyczące zdjęcia:

 • zdjęcie o wymiarach 45 mm x 65 mm,
 • aktualne, tj. wykonywane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • wykonane techniką czarno-białą lub kolorową,
 • tło białe lub inne jasne – jednolite,
 • ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ubraną w strój galowy.

Egzamin dyplomowy – dokumenty

Wniosek o wydanie dyplomu dla osób, które rozpoczęły kształcenie przed 2019/2020 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 69 KB)

Wniosek o wydanie dyplomu dla osób rozpoczynających/ wznawiających kształcenie w 2019/20 i później (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 76 KB)


Pytania i zagadnienia na egzamin dyplomowy

Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia (88 KB)

Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia – aktualizacja 2020 (181 KB)

Inżynieria biomedyczna studia I stopnia (289 KB)

Inżynieria biomedyczna studia II stopnia (251 KB) – aktualizacja 30.06.2020

Automatyka i robotyka studia I stopnia (72 KB)

Automatyka i robotyka studia II stopnia (235 KB)

Mechatronika studia I stopnia (281 KB)

Mechatronika studia I stopnia – rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 (376 KB)

Mechatronika studia II stopnia (139 KB)


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.