Wydział Mechaniczny PB

Postępowania habilitacyjne

Dokumentacja postępowań habilitacyjnych

 1. Wniosek habilitanta (163 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (3 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (624 KB)
 4. Uchwała komisji habilitacyjnej
 5. Recenzje
 • prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski – (495 KB)
 • prof. dr hab.  inż. Tadeusz Burczyński- (199 KB)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz- (3 MB)
 1. Wniosek habilitanta  (640 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (4 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (637 KB)
 4. Uchwała komisji habilitacyjnej (1 MB)
 5. Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Cezary Galiński – (4 MB)
 • dr hab.  inż. Norbert Grzesik – (2 MB)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – (2 MB)
 1. Wniosek habilitanta (182 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (4 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (617 KB)(452 KB)
 4. Uchwała komisji habilitacyjnej (3 MB)
 5. Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin – (2 MB)
 • dr hab.  inż. Joanna Wilk – (3 MB)
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski – (5 MB)
 1. Wniosek habilitanta (75 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (2 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (1 MB)
 4. Uchwała komisji habilitacyjnej (698 KB)
 5. Recenzje:
 • prof. dr hab. Dorota Kocańda – (5 MB)
 • dr hab.  inż. Stanisław Mroziński – (3 MB)
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski- (3 MB)
 1. Wniosek habilitanta(890 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji  2 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (619 KB) (513 KB)
 4. Uchwała komisji habilitacyjnej (1 MB)
 5. Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta – (2 MB)
 • prof. dr hab.  inż. Tomasz Krzyżyński –(1 MB)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Świder- (5 MB)
 1. Wniosek habilitanta (114 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (3 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (230 KB)
 4. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (1 MB)
 5. Recenzje:
 • prof. dr hab. Yuriy Povstenko – (5 MB)
 • prof. dr hab.  inż. Stanisław Radkowski – (403 KB)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek – (2 MB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Piotra Grzesia
Data lub horyzont czasowy
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego 15.03.2019 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 29.03.2019 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 17.04.2019 r.
4. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej 17.04.2019 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 07.06.2019 r.
6. Wysłanie dorobku kandydatki do recenzji 24.07.2019 r.
7. Podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem 18.09.2019 r.
8. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 25.09.2019 r.
 1. Wniosek habilitanta (944 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (760 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (613 KB)
 4. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (1 MB)
 5. Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kaliński  – (776 KB)
 • prof. dr hab.  inż. Andrzej Milecki – (3 MB)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski – (2 MB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Bołtuć
Data lub horyzont czasowy
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego 30.11.2018 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 11.12.2018 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 19.12.2018 r.
4. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej 19.12.2018 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 08.02.2019 r.
6. Wysłanie dorobku kandydatki do recenzji 28.02.2019 r.
7. Podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem 01.07.2019 r.
8. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  05.07.2019 r.
 1. Wniosek habilitanta (256 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (11 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (616 KB)
 4. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (234 KB),  (685 KB)
 5. Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak – (4 MB)
 • prof. dr hab.  Zenon Mróz – (1 MB)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz – (3 MB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Bołtuć
Data lub horyzont czasowy
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego 15.11.2018 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 11.12.2018 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 19.12.2018 r.
4. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej 19.12.2018 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 08.02.2019 r.
6. Wysłanie dorobku kandydatki do recenzji 28.02.2019 r.
7. Podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem 20.05.2019 r.
8. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  29.05.2019 r.
 1. Wniosek habilitanta (1 MB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji  (2 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (566 KB)
 4. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (621 KB)
 5. Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek – (3 MB)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin –  (3 MB)
 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler – (3 MB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Kamila Śmierciewa
Data lub horyzont czasowy
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego 26.06.2018 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 29.06.2018 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 04.07.2018 r.
4. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej 04.07.2018 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 07.09.2018 r.
6. Wysłanie dorobku kandydata do recenzji 11.10.2018 r.
7. Podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem 17.01.2019 r.
8. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 23.01.2019 r.
 1. Wniosek habilitanta (246 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (3 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (1 MB)
 4. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (746 KB)
 5. Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski – (1 MB)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz – (3 MB)
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Luft – (669 KB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Dariusza Szpicy
Data lub horyzont czasowy
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego 12.06.2018 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 19.06.2018 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 04.07.2018 r.
4. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej 04.07.2018 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 07.09.2018 r. i 09.11.2018 r.
6. Wysłanie dorobku kandydata do recenzji 12.10.2018 r.
7. Podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem 10.01.2019 r.
8. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 23.01.2019 r.
 1. Wniosek habilitanta (290 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (3 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (594 KB)
 4. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (662 KB)
 5. Recenzje:

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Oleksiego Noski Data lub horyzont czasowy
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego 10.04.2017 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 27.04.2017 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego
24.05.2017 r.
4. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków
komisji habilitacyjnej
24.05.2017 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 9.06.2017 r.
6. Wysłanie dorobku kandydata do recenzji 13.07.2017 r.
7. Podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem
20.10.2017 r.
8. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 25.10.2017 r.
 1. Wniosek habilitanta (566 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (6 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (589 KB)
 4. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (683 KB)
 5. Recenzje:

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Adama Adamowicza Data lub horyzont czasowy
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego 8.11.2016 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 5.12.2016 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego
14.12.2016 r.
4. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków
komisji habilitacyjnej
14.12.2016 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 3.02.2017 r.
6. Wysłanie dorobku kandydata do recenzji 3.03.2017 r.
7. Podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem 22.05.2017 r.
8. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 24.05.2017 r.
 1. Wniosek habilitanta (575 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (5 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (595 KB)
 4. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (1 MB)
 5. Recenzje:

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Dariusza Mariusza Perkowskiego Data lub horyzont czasowy
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego 20.05.2016 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 20.07.2016 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego
14.09.2016 r.
4. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków
komisji habilitacyjnej
14.09.2016 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 7.10.2016 r.
6. Wysłanie dorobku kandydata do recenzji 28.10.2016 r.
7. Podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem 2.02.2017 r.
8. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 8.02.2017 r.
 1. Wniosek habilitanta (267 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (786 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (242 KB)
 4. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (1 MB)
 5. Recenzje:

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Roberta Romana Uścinowicza Data lub horyzont czasowy
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego 22.03.2016 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 26.04.2016 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 25.05.2016 r.
4. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej 25.05.2016 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 10.06.2016 r.
6. Wysłanie dorobku kandydata do recenzji 18.07.2016 r.
7. Podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem 28.09.2016 r.
8. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 5.10.2016 r.
 1. Wniosek habilitanta (815 KB)
 2. Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji – część 1 (3 MB), część 2 (3 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (249 KB)
 4. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (391 KB)
 5.  Recenzje:

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marka Romanowicza Data lub horyzont czasowy
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego 19.01.2016 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 10.02.2016 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 17.02.2016 r.
4. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej 17.02.2016 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 11.03.2016 r.
6. Wysłanie dorobku kandydata do recenzji 25.03.2016 r.
7. Podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem 12.09.2016 r.
8. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 14.09.2016 r.
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.