Wydział Mechaniczny PB

Efekty kształcenia

Procedury stosowane do oceny studentów zawierających opisy zakładanych efektów kształcenia

System oceniania studentów w Politechnice Białostockiej reguluje Zarządzenie JM Rektora Nr 12 z dnia 14.02.2012r.

Zgodnie z § 1 ww. zarządzenia system oceniania studentów stosowany w Politechnice Białostockiej powinien:

  • być jednolity dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć oraz określony dla wszystkich ocen w obowiązującej skali;
  • być jednolity dla kierunku studiów (programu kształcenia) w zakresie seminarium dyplomowego i pracy dyplomowej;
  • być skonstruowany w sposób zapewniający ocenę osiągnięcia założonych efektów kształcenia zatwierdzonych przez Senat Politechniki Białostockiej i odpowiedni dla formy zajęć;
  • być elastyczny i zależnie od formy zajęć uwzględniać ocenianie bieżące i/lub końcowe;
  • być jawny i znany wszystkim uczestnikom zajęć oraz stosowany według niezmiennych w czasie realizacji zajęć kryteriów, zasad i procedur;
  • ma zapewniać studentom możliwość wglądu (do końca semestru) w ocenione prace pisemne, które powinny być przechowywane przez osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, co najmniej przez okres jednego roku od czasu ich złożenia.

Sposoby realizacji systemu oceniania oraz jego weryfikacji przedstawiono w § 2 ww. zarządzenia.

Dodatkowo na Wydziale Mechanicznym zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała Rady Wydziału Nr 500/2012-2016 z dnia 11.03.2015 r.

Procedury oceny studentów

Zarządzenie nr 743 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie „Systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej” (1 MB)

Uchwała RW Nr 332/2016-2020 z dnia 11.10.2017 r. (238 KB)

Efekty kształcenia 2018

Automatyka i Robotyka I stopnia 2018 (196 KB)

Automatyka i Robotyka II stopnia 2018 (243 KB)

Inżynieria Biomedyczna I stopnia 2018 (309 KB)

Inżynieria Biomedyczna II stopnia 2018 (290 KB)

Inżynieria Materiałowa i Wytwarzania I stopnia 2018 (320 KB)

Mechanika i Budowa Maszyn I stopnia 2018 (291 KB)

Mechanika i Budowa Maszyn II stopnia 2018 (274 KB)

Mechatronika I stopnia 2018 (296 KB)

Mechatronika II stopnia 2018 (267 KB)

Efekty kształcenia 2012

Automatyka i Robotyka I stopień (5 MB)

Automatyka i Robotyka II stopień (5 MB)

Edukacja Techniczno-Informatyczna I stopień (5 MB)

Inżynieria Biomedyczna I stopień (955 KB)

Inżynieria Biomedyczna II stopień (724 KB)

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (1 002 KB)

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (786 KB)

Technika Rolnicza i Leśna I stopień (5 MB)

Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Mechanicznym

Uchwała Rady Wydziału w sprawie potwierdzania efektów uczenia się (221 KB)

Załącznik nr 1 (29 KB)

Załącznik nr 2 (28 KB)

Załącznik nr 3 (27 KB)

Załącznik nr 4 (25 KB)

Załącznik nr 5 (24 KB)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.